skip to Main Content

Opłata reklamowa jako nowa danina lokalna

W dniu 11 września 2015 r. weszły w życie nowe uregulowania prawne, dające gminom prawo do uchwalenia na ich terenie tzw. opłat reklamowych. Główną przesłanką do wprowadzenia nowej daniny lokalnej…

Back To Top