Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

SLIM VAT 3 – kolejny pakiet uproszczeń dla podatników VAT?

Na początku sierpnia br. na stronach rządowych pojawił się projekt ustawy nowelizującej ustawę o VAT i wprowadzający kolejny już trzeci pakiet uproszczeń dla podatników - tzw. SLIM VAT 3.
Autor:
Gerard Goliasz
Senior TAX Specialist

Uproszczenia  wprowadzone pakietem SLIM VAT 3 zakładają m.in.:

 1. ustalenie na poziomie 2 000 000 euro limitu sprzedaży brutto u małego podatnika VAT uprawniającego do korzystania z kasowej metody oraz kwartalnego rozliczenia VAT;
 2. eliminacja wątpliwości co do zasad przeliczenia waluty obcej dla faktur korygujących, poprzez zastosowanie kursu pierwotnego zarówno przy korektach „in plus” jak „in minus”;
 3. wprowadzenie uproszczenia w przypadku korekt zbiorczych poprzez zastosowanie kursu średniego NBP/EBC z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego wystawienie zbiorczej faktury korygującej;
 4. wprowadzenie zindywidualizowanej wysokości sankcji w zakresie maksymalnym do 30%, 20% lub 15%, w zależności od okoliczności. Sankcja 100% pozostaje bez zmian. Zmiany te są wprowadzona w następstwie wyroku TSUE w sprawie C-935/19, który zakwestionował Polską sankcję VAT;
 5. wskazanie jednego organu tj. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej jako właściwego do wydawania   wiążących informacji akcyzowych (WIA), wiążących informacji taryfowych (WIT) oraz wiążących informacji o pochodzeniu (WIP) a także wiążących informacji stawkowych (WIS);
 6. zniesienie opłaty za wydanie WIS;
 7. związanie stanowiskiem przedstawionym przez organ skarbowy w WIS również adresatów, na rzecz których została wydana WIS;
 8. rezygnacja z obowiązku posiadania faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów przy odliczaniu podatku VAT naliczonego;
 9. rezygnacje z wymogu uzgodnienia z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego prognozy wymiaru odliczenia podatku VAT naliczonego przy zastosowaniu współczynnika VAT (proporcji VAT) oraz pre-współczynnika w przypadku podatników, którzy nie osiągnęli obrotu w określonym limicie. W takiej sytuacji wystarczające będzie złożenie zawiadomienia dot. szacunkowej wysokości wstępnego współczynnika VAT/ pre-współczynnika;
 10. zwiększenie z 500 zł do 10 000 zł. kwoty pozwalającej na uznanie, że proporcja określona przez podatnika wynosi 100%, w sytuacji gdy proporcja ta realnie przekroczyła u niego 98%;
 11. możliwość rezygnacji z korekty współczynnika VAT, gdy różnica między proporcją wstępną a ostateczną nie przekroczy 2 punktów procentowych oraz gdy podatek naliczony nie podlegający odliczeniu wynikający z różnicy między proporcją wstępną a ostateczną oraz korekty wieloletniej nie przekroczy 10 000 zł;
 12. rozszerzenie zakresu podmiotowego zwolnienia z podatku VAT usług zarządzania funduszami inwestycyjnymi dla usług świadczonych na rzecz funduszy inwestycyjnych z siedzibą w innych państwach członkowskich UE;
 13. rozszerzenie katalogu możliwości wydatkowania środków zgromadzonych na rachunku VAT na zobowiązania np. w zakresie podatku od kopalin, podatku od sprzedaży detalicznej, opłaty od środków spożywczych.

Co do zasady nowe przepisy będą obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.

Z projektem ustawy można się zapoznać tutaj

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right