Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Polska wdrażać będzie obowiązkowe fakturowanie elektroniczne w tzw. Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF)

30 marca br. Komisja Europejska wydała zgodę na obowiązkową e-fakturę w Polsce.
Autor:
Gerard Goliasz
Senior TAX Specialist

Po akceptacji Rady UE – nic już nie będzie stało na przeszkodzie wdrożenia tego systemu.

Ważne: System ten na zasadzie dobrowolności działa w Polsce od 1 stycznia 2022 r.

Jak działa system KSeF?

Faktury ustrukturyzowane (tzw. e-Faktury) sporządzane są zgodnie z wzorem faktury opublikowanej na stronie internetowej Resortu Finansów (MF). Faktura może być wystawiana zarówno w lokalnych programach finansowo-księgowych przedsiębiorców jak i za pomocą bezpłatnych narzędzi, które zostaną przygotowane przez ministerstwo. Faktura po jej wystawieniu jest  wysyłana za pośrednictwem interfejsu (API) do centralnej bazy MF (KSeF) - po czym jest dostępna i możliwa do pobrania w tym systemie przez kontrahenta.

Aby możliwe było wprowadzenie tego systemu, 2 sierpnia 2021 r. Polska przekazała Komisji Europejskiej wniosek o derogację na podstawie Dyrektywy Rady 112/2006 z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dyrektywy), w celu upoważnienia do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 218, 226 i 232 Dyrektywy.

Derogacja miałaby polegać na umożliwieniu stosowania przez Polskę odstępstwa od artykułu 218 i 232 Dyrektywy. Oznacza to, odstępstwo polegające na uznaniu za fakturę wyłącznie faktury elektronicznej wystawionej w KSeF oraz odstąpienie od konieczności akceptacji takiej faktury przez nabywcę.

W lutym 2022 roku Polska zmieniła wniosek w zakresie wprowadzenia odstępstwa od art. 226 Dyrektywy, tj. obowiązkowych elementów, które powinna zawierać faktura, jak również co jest bardzo istotne -zawęziła krąg podmiotów, które musiałby obowiązkowo korzystać z KSeF.

Zobowiązane do stosowania KSeF byłyby wyłącznie podmioty z siedzibą w Polsce. Oznacza to, że podmioty zagraniczne zarejestrowane w Polsce wyłącznie do celów VAT lub nawet posiadające w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności, jeżeli nie posiadają w Polsce siedziby, nie będą zobowiązane do stosowania KSeF.

Projekt decyzji KE przewiduje wprowadzenie odstępstw w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2026 r. z możliwością przedłużenia.

Obowiązkowy KSeF nie może zostać wprowadzony w Polsce przed 1 kwietnia 2023 r.

Plik w formacie PDF do pobrania tutaj.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right