skip to Main Content
Slide 1

Jak prowadzić biznes w okresie epidemii? Najnowsze informacje

Odroczenie prowadzenia ewidencji uproszczonych faktur w formie paragonów

Oprócz zmiany w zakresie przesunięcia prowadzenia ewidencji w nowych strukturach JPK_VAT wprowadzono także czasowe (do 31 grudnia 2020r.) wyłączenie z tych struktur uproszczonych faktur, czyli paragonów z NIP nabywcy wystawionych na kwotę nieprzekraczającą 450 zł (albo 100 euro).

W wyniku nie końca zrozumiałych posunięć legislacyjnych przepisy wyłączające obowiązek zostały wprowadzone de facto na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2020r. Oznacza to, że w tym okresie nie trzeba będzie wykazywać w rejestrze VAT faktur uproszczonych (tzn. paragonów uznanych za fakturę) - pod warunkiem, że paragony te będą ujęte
w raporcie kasowym.

Wprowadzona zmiana zrodziła problem w zakresie ewidencjonowania faktur uproszczonych do końca czerwca 2020r. – z uwagi na techniczną trudność wyodrębnienia faktur uproszczonych, które różnią się od zwykłych paragonów
w zasadzie tylko wskazanym NIP nabywcy. Dodatkowo brak jest możliwości ujawnienia w ewidencji VAT oraz pliku JPK_VAT  danych nabywcy innych niż NIP.

Back To Top