Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Obowiązkowy KSeF od 1 lipca 2024 r.

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów, obowiązkowe fakturowanie w ramach Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zostanie przesunięte z 1 stycznia 2024 r. na dzień 1 lipca 2024 r.
Autor:
Gerard Goliasz
Senior TAX Specialist

Zgodnie z ustawową definicją – faktura ustrukturyzowana (dalej również:- e-faktura), to faktura w postaci elektronicznej, wystawiona przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) wraz z przydzielonym numerem identyfikującym tę fakturę w tym systemie.

W praktyce e-faktury są to faktury nowego rodzaju, które nie mają postaci tradycyjnej (papierowej lub pliku elektronicznego, np. PDF). Faktury te mają postać pliku w formacie XML, wygenerowanym zgodnie z opublikowaną przez Ministerstwo Finansów strukturą logiczną tzw. schematem XSD. Wystawienie e-faktury następuje poprzez przesłanie jej do KSeF, który sprawdza ją pod względem poprawności formalnej i po pozytywnej walidacji – nadaje jej unikatowy numer.

To właśnie nadanie tego numeru jest równoznaczne z wystawieniem faktury, jej wejściem do obrotu prawnego, a także w tym momencie staje się ona dostępna do pobrania dla odbiorcy.

Ważne

W praktyce e-faktury są wytwarzane w ww. postaci elektronicznej w oprogramowaniu finansowo-księgowym podatnika, które powinno zapewniać możliwość wysyłki faktury do KSeF. Zarówno wysyłanie, jak i pobieranie e-faktur zapewnia ogólnodostępny interfejs API.

Zgodnie z projektowanymi przepisami, podatnicy VAT mający siedzibę albo stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski będą zobowiązani wystawiać faktury w formie ustrukturyzowanej.

W komunikacie z 2 lutego 2023 r., MF zapowiada również zmiany założeń KSeF w następującym zakresie:

  • Brak obowiązku wystawiania faktur w KSeF dla konsumentów (B2C);
  • Wyłączenie z KSeF biletów spełniających funkcję faktury (w tym paragony na autostradach płatnych);
  • Faktury z kas fiskalnych i faktury uproszczone będą mogły być wystawiane
    w dotychczasowej formie do 31 grudnia 2024 r.;
  • W przypadku awarii po stronie podatnika przewidziano możliwość wystawiania faktur w trybie offline poza KSeF i dostarczenia faktury do KSeF następnego dnia po wystawieniu offline;
  • Wprowadzenie obowiązku korzystania z KSeF przez podatników zwolnionych podmiotowo z VAT – od 1 stycznia 2025 r.;
  • Ma nastąpić również liberalizacja sankcji i ich stosowanie dopiero od 1 stycznia 2025 r.

Przepisy wejdą w życie 1 lipca 2024 r., jednak już teraz warto dostosować swoją organizację do nowych wymogów.

KR Group wspiera swoich obecnych i przyszłych Klientów w tych przygotowaniach, oferując wsparcie w zakresie merytorycznym jak i technologicznym.

Plik w formacie PDF do pobrania tutaj.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right