Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Minimalny podatek dochodowy

Minimalny podatek dochodowy to nowa danina, którą wejście w życie zostało zapowiedziane wraz z Polskim Ładem. Płacić mają go te podmioty, które mają niskie dochody i wysokie koszty.
Autor:
Ewa Janas
Junior TAX Consultant
Hanna Polańska
Tax Compliance Manager

Zgodnie z założeniem podatek przychodowy zapłacą spółki, a także podatkowe grupy kapitałowe, które poniosą stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych, lub będą mieć udział dochodów ze źródła przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych nie mniejszych niż 1%.

W przeciwieństwie do zapowiedzi Ministerstwa Finansów, podatek minimalny zapłaci wiele spółek, szczególnie tych, które wciąż odczuwają skutki pandemii Covid-19.

Najnowszy projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT) zakłada modyfikację oraz odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym.

Odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym

W związku z aktualną sytuacją geopolityczną i związaną z nią niepewnością gospodarczą, proponuję się zawieszenie stosowania (zwolnienie) przepisów art. 24ca ustawy o CIT w okresie pierwszego roku tj. od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Wskazany zabieg legislacyjny ma uchronić polskie firmy przed negatywnymi konsekwencjami wejścia w życie minimalnego podatku w okolicznościach, gdy zawirowania polityczno-gospodarcze mają wpływ na globalną gospodarkę i tym samym na funkcjonujące w jej przestrzeni podmioty.  

O alternatywnym minimalnym podatku dochodowym pisaliśmy tutaj.

Planowane zmiany

Poza odroczeniem stosowania przepisów o minimalnym podatku dochodowym, projekt zakłada wprowadzenie zmian w jego konstrukcji polegających na podwyższeniu wskaźnika rentowności z 1% do 2%  oraz zmiany metodologii jego wyliczania poprzez wyłączenie:

 • z kosztów uzyskania przychodów:
  • opłat z tytułu umowy leasingu,
  • wzrostu wartości wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne w odstępach rocznych,
  • wzrostu wartości energii w odstępach rocznych,
 • z przychodów - wartości należności handlowych zbywanych na rzecz podmiotów z branży faktoringowej, oraz
 • równowartości podatku akcyzowego.

Wprowadzone zmiany umożliwią podatnikom wybór metody ustalania podstawy opodatkowania.

Przede wszystkim, od 2023 roku zmieni się wzór na ustalenie podstawy opodatkowania. Podstawę opodatkowania będzie stanowić suma:

 • kwoty odpowiadającej 2% wartości przychodów (obecnie 4%) ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych osiągniętych przez podatnika w roku podatkowym,
 • poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych kosztów finansowania dłużnego, jeśli przewyższą one kwotę limitu określanego na podstawie wzoru. Limit zgodnie z projektem będzie wynosił 15% EBITDA (obecnie 30%),
 • odroczonego podatku dochodowego skutkującego zwiększeniem zysku brutto lub zmniejszeniem straty netto,
 • część poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych lub podmiotów z państwa stosującego szkodliwą konkurencję podatkową kosztów nabycia niektórych usług lub praw niematerialnych przekraczająca 5% podatkowej EBITDA (obecnie nadwyżka ponad 3 mln zł.).

Metoda uproszczona

Podatnik będzie mógł wybrać uproszczony sposób ustalania podstawy opodatkowania stanowiącej kwotę odpowiadającą 4% wartości przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych osiągniętych przez podatnika w roku podatkowym.

O wyborze takiego sposobu podatnik poinformuje dopiero w składanym zeznaniu za dany rok podatkowy.

Rozszerzenie katalogu wyłączeń

Projekt zakłada rozszerzenie katalogu wyłączeń podatników obowiązanych do zapłaty minimalnego podatku dochodowego poprzez dodanie w art. 24ca ust. 14 ustawy o CIT:

 • małych podatników tj. podatników CIT, których roczne przychody nie przekraczają 2 000 000 euro,
 • spółki prowadzące gospodarkę komunalną,
 • podatników, których większość przychodów zostało osiągniętych w związku ze świadczeniem usług ochrony zdrowia,
 • podatników, których rentowność w jednym z trzech ostatnich lat podatkowych była powyżej wskaźnika 2%, oraz
 • podatników postawionych w stan upadłości lub likwidacji.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right