Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Formularz TPR – zmiany zapowiedziane przez MF

W ostatnim czasie Ministerstwo Finansów opublikowało nowe projekty Rozporządzeń w sprawie formularzy TPR-C oraz TPR-P.
Autor:
Olga Kucewicz
Junior TAX Manager

Zmiany te mają dotyczyć przekazywanego zakresu informacji o cenach transferowych składanych za rok podatkowy, który rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2020 r.

W praktyce, planowane zmiany poszerzają zakres przesyłanych informacji o cenach transferowych w zakresie PIT oraz CIT. Najważniejsze zmiany  dotyczą przesyłania informacji dotyczących mikro/małych przedsiębiorców,  podmiotów z  tzw. „rajów podatkowych”, a także transakcji zwolnionych z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Ostatni rok oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych nie będzie stanowiło załącznika do TPR.

TPR, a mikro/mali przedsiębiorcy

Zapowiedziano  zmiany dotyczące transakcji zawieranych przez mikro i małych przedsiębiorców, którzy nie będą musieli wykazywać w swojej dokumentacji analizy porównawczej (benchmark) lub analizy zgodności.

Mikro przedsiębiorca zatrudnia do 10 osób, a jego obrót netto nie przekracza 2 mln EUR, natomiast mały przedsiębiorca zatrudnia do 50 osób, a jego obrót netto nie przekracza 10 mln EUR.

Ważne

TPR, a „raje podatkowe”

Projektowane zmiany wprowadzają obowiązek wykazania w formularzu TPR wszelkich transakcji  z podmiotami z tzw. „rajów podatkowych”, czyli z podmiotami, które zamieszkują, mają siedzibę lub zarząd w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Obowiązek dotyczy transakcji zakupowych, które zawarte były od 1 stycznia 2021 roku.

Nowym obowiązkiem objęte są transakcje z kontrahentami, których wartość za rok podatkowy przekracza  500 000 PLN.

Ważne

TPR, a transakcje zwolnione ze sporządzania dokumentacji TP

Wszelkie transakcje krajowe spełniające określone kryteria, transakcje, do których stosuje się mechanizm safe harbours, a także transakcje objęte porozumieniem inwestycyjnym lub podatkowym, nie będą przedmiotem informacji TPR.

W formularzu nie trzeba będzie wykazywać informacji dotyczących stosowanych cen transferowych, metod weryfikacji, a także nie trzeba będzie potwierdzać, iż ceny transferowe objęte dokumentacją local file ustalane zostały na warunkach transakcji dokonanej przez podmioty niepowiązane.

Ważne

W przypadku pytań lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu z Olgą Kucewicz oraz z Miłoszem Saramakiem.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right