skip to Main Content
Slide 1

Jak prowadzić biznes w okresie epidemii? Najnowsze informacje

Zmiany w zakresie prawa handlowego umożliwiające odbywanie posiedzeń zarządów oraz rad nadzorczych spółek z o.o. oraz spółek akcyjnych

Tarcza antykryzysowa przewiduje min. zmiany w zakresie prawa handlowego umożliwiające odbywanie posiedzeń zarządów oraz rad nadzorczych spółek z o.o. oraz spółek akcyjnych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz na piśmie, tak by umożliwić prowadzenie działalności w warunkach kwarantanny.

Spółki nie muszą podejmować żadnych działań, w tym zmieniać umowy lub statutu spółki by móc skorzystać z nowych rozwiązań, jednak większość z nich znajduje zastosowanie pod warunkiem braku innego uregulowania w umowie lub statucie spółki.

Poniżej wskazujemy nowe możliwości oraz związane z nimi wymogi.

Posiedzenia zarządu spółki z o.o. i spółki akcyjnej:

I. Przeprowadzenie posiedzenia zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz podjęcie uchwał zarządu w tym trybie jest możliwe, jeżeli umowa/ statut spółki nie stanowi inaczej.
II. Podjęcie uchwał zarządu w trybie pisemnym bądź z udziałem członków zarządu, którzy oddają swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka zarządu jest możliwe, jeżeli umowa/ statut spółki nie stanowi inaczej.

Posiedzenie rady nadzorczej spółki z o.o. i spółki akcyjnej:

I. Przeprowadzenie posiedzenia rady nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość i podjęcie uchwały w tym trybie, a także podjęcie uchwał w trybie pisemnym oraz z udziałem członków rady nadzorczej, którzy oddają swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej jest możliwe jest możliwe, jeżeli umowa spółki/ statut nie stanowi inaczej.

II. Uchwała podjęta z wykorzystaniem głosowania na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały;

III. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej.

Nowelizacja przepisów KSH ma charakter trwały, co oznacza, że będzie obowiązywać także po zakończeniu pandemii SARS-CoV-2. Wprowadzone rozwiązania są znacznym ułatwieniem dla funkcjonowania spółki nie tylko wobec obecnego kryzysu pandemicznego, ale także w przypadku, kiedy członkowie organów spółki przebywają w różnych krajach.

Back To Top