skip to Main Content

Zmiany w cenach transferowych: Porozumienie podatkowe i inwestycyjne, ORD-U, Sankcje w Kodeksie Karno- Skarbowym cz.3 [Polski Ład]

W trzeciej części naszej serii, opisane zostały ostatnie zmiany zaproponowane w ramach projektu zwanego „Polskim Ładem” związane z tematem cen transferowych. Zmiany te dotyczą szeregu ustaw tj. Ustawy o PIT, Ustawy o CIT, Ordynacji Podatkowej, Kodeksu Karno-skarbowego.

Porozumienie podatkowe i porozumienie inwestycyjne

Projekt wprowadza pojęcie definicji porozumienia inwestycyjnego obok wprowadzonej już definicji porozumienia podatkowego; których definicje zawarte będą w ramach Ordynacji Podatkowej. Oba te rodzaje porozumień mają stanowić przesłankę, która nie pozwala na określenie przez organ podatkowy zobowiązania w przypadku i zakresie odpowiedniego porozumienia, w tym także w sprawach dotyczących cen transferowych.

ORD-U

Nowe zmiany zakładają w stosunku do obowiązków związanych ze składaniem formularza ORD-U  zniesienie obowiązku składania  tego formularza przez podmioty, które  składają formularz TPR i jednocześnie nie przeprowadzają transakcji innej niż transakcje kontrolowane z kontrahentami z rajów podatkowych.

Sankcje w Kodeksie Karno-Skarbowym

Projekt zakłada zmiany w zakresie sankcji karnych skarbowych dotyczących dokumentacji cen transferowych oraz formularza TPR. Podatnik będzie mógł podlegać stawce grzywny do 720 stawek dziennych w przypadku gdy nie przygotowuje dokumentacji cen transferowych lub formularza TPR. Natomiast sporządzenie dokumentacji cen transferowych lub formularza TPR po terminie będzie mogło nieść konsekwencje nawet do 240 karnych stawek dziennych.

Piotr Skłodowski
Młodszy Specjalista ds Cen Transferowych

Back To Top