Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Zmiany dotyczące dokumentacji cen transferowych na Węgrzech

Przyjęta 19 lipca ustawa budżetowa na rok 2023 znacząco zaostrza zasady opodatkowania przedsiębiorstw wraz z wysokością kar, które mogą być nakładane na podmioty. Istotne zmiany można zauważyć w zakresie dokumentacji cen transferowych.
Autor:
László Hosszú
Hungary Country Manager

Czym są ceny transferowe na Węgrzech?

Przepisy dotyczące cen transferowych wykazać mają czy wycena transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi jest rynkowa. Uniemożliwiając podmiotom powiązanym uchylanie się od obowiązków podatkowych poprzez manipulację ceną w transakcjach wewnątrzgrupowych, obowiązek dokumentacji cen transferowych potwierdza zachowanie  konkurencji gospodarczej i zapobiega oszustwom podatkowym.

Kto jest zobowiązany do przygotowania dokumentacji cen transferowych? 

Dotychczas, grupy spółek były zobowiązane do przygotowania rejestrów cen transferowych, gdy wartość wszystkich transakcji osiągnęła 50 mln HUF rocznie, nie musiały przekazywać danych do urzędu skarbowego. Zgodnie z nowym przepisem, podmioty te muszą przekazywać informacje o takich transakcjach w deklaracji podatkowej od osób prawnych. 

Co powinna zawierać dokumentacja cen transferowych?

Master File powinien zawierać następujące elementy: 

  • opis grupy kapitałowej;
  • opis istotnych wartości niematerialnych i prawnych grupy;
  • opis podstawowych transakcji finansowych grupy;
  • wskazanie informacji finansowych i podatkowych.

Local File jest bardziej złożony. Musi przedstawiać podatnika, jego model biznesowy, funkcjonowanie, strategię, strukturę organizacyjną, osoby decyzyjne, raporty zarządcze, głównych konkurentów, a także reorganizacje biznesowe przeprowadzone w bieżącym i poprzednim roku podatkowym.

Ponadto, do każdej transakcji należy przedstawić: charakter i rodzaj umowy, warunki umowy, realizacja funkcji, racjonalność ekonomiczną, podział ryzyka, analizę wartości niematerialnych, analizę branżową, analizę porównawczą, definicję przedsiębiorstw, badanie cen, cenę rynkową, przedział cenowy i marżę zysku.

Co się stanie, gdy nie wypełni się obowiązku dokumentacyjnego?

W przypadku niewypełnienia obowiązek dokumentacji cen transferowych - kara za zwłokę, która może zostać nałożona, wzrosła z obecnych 2 mln HUF do 5 mln HUF. Zgodnie z ustawą budżetową na 2023 r. maksymalna kara za powtarzające się naruszenia wzrośnie z dotychczasowych 4 mln HUF do 10 mln HUF.

Jaki jest termin na złożenie dokumentacji cen transferowych?

Terminem sporządzenia rejestru cen transferowych jest dzień złożenia zeznania podatkowego za dany rok obrotowy, nie później jednak niż termin złożenia tego zeznania (ostatni dzień 5 miesiąca następującego po roku obrotowym).

Przepisy dotyczące nowego obowiązku przekazywania danych muszą być w pierwszym stopniu stosowane do zeznań podatkowych osób prawnych składanych po 31 grudnia 2022 r.

Rosnące zapotrzebowanie na informacje i jednoczesny 150-procentowy wzrost kar za zwłokę jednoznacznie zapowiada, że organy podatkowe będą traktować obszar cen transferowych priorytetowo.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right