Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Zbliża się termin na przygotowanie dokumentacji cen transferowych

Wielkimi krokami zbliżają się terminy na wypełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych za 2020 rok. Rok 2020 był czasem wyjątkowym w kontekście pandemii COVID - 19 i wiążących się konsekwencji w zakresie cen transferowych. Pandemia wymusiła konieczność zawarcia w dokumentacji cen transferowych informacji na temat zmian na rynku i ich wpływu na osiągane wyniki finansowe podatnika, jak również uwzględnienia i opisania wszelkich zmian w rozliczeniach w transakcjach kontrolowanych.
Autor:
Marta Bałaga
Junior Transfer Pricing Specialist
Olga Kucewicz
Junior TAX Manager

W roku 2020 doszło do wygaśnięcia ważności analiz cen transferowych przygotowanych przez podatników za 2017 r. Niektóre spółki, z uwagi na ewentualne zmiany na rynku na którym działają, powinny zbadać czy nie nastąpiła konieczność aktualizacji posiadanych analiz przygotowanych w okresie późniejszym niż rok 2017.

Do końca grudnia bieżącego roku, podatnicy którzy mają rok podatkowy zbieżny z rokiem kalendarzowym i którzy w 2020 roku zrealizowali transakcje z podmiotami powiązanymi o wartości przekraczającej ustawowe limity:

  • 10 mln PLN - w przypadku transakcji towarowej bądź finansowej,
  • 2 mln PLN - w przypadku transakcji usługowej bądź innej,
  • 100 tys. PLN – transakcje z podmiotami z tzw. rajów podatkowych,

mają obowiązek przygotowania dla tych transakcji lokalnej dokumentacji cen transferowych, oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych i stosowaniu rynkowych cen oraz wypełnienia formularza TP-R.

Obowiązki sprawozdawcze

Wśród obowiązków sprawozdawczych należy wyróżnić:

  • oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych (składane do odpowiedniego urzędu skarbowego),
  • informację o cenach transferowych TP-R (składaną do szefa KAS),
  • informację o grupie podmiotów (CbC-R),
  • powiadomienie o obowiązku informowania o grupie podmiotów (CbC-P).
Obowiązek sprawozdawczyTermin złożenia  Termin złożenia - zmiany związane z COVID-19Podmiot zobowiązany
Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowychDo końca 9 miesiąca po zakończeniu roku obrotowegoDo dnia 30 września 2021 r. w przypadku gdy termin upływa w okresie od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.   Przedłużenie o 3 miesiące w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.  Podmioty powiązane zobowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych
Informacja o cenach transferowychDo końca 9 miesiąca po zakończeniu roku podatkowegoPodmioty powiązane zobowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium RP, do których nie ma zastosowania obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych
Informacja o grupie podmiotów12 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowegoBrak zmianJednostki dominujące, wchodzące w skład grupy podmiotów, które posiadają siedzibę lub zarząd na terytorium RP (w określonych w ustawie[1] przypadkach również jednostki niebędące jednostkami dominującymi)
Powiadomienie o obowiązku informowania o grupie podmiotówPowiadomienie składa się w terminie 3 miesięcy od zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego grupy podmiotów.Brak zmianKażda jednostka wchodząca w skład grupy podmiotów, w przypadku gdy jej wyniki są konsolidowane w sprawozdaniu finansowym grupy, a skonsolidowane przychody grupy przekraczają 750 000 000 euro rocznie

Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji

Podmioty sporządzające dokumentację cen transferowych muszą również złożyć do właściwego dla spółki urzędu skarbowego, oświadczenie o jej przygotowaniu oraz o zastosowaniu cen rynkowych we wzajemnych rozliczeniach.

Kto jest odpowiedzialny?

W związku z pandemią COVID - 19 obowiązują uproszczone zasady dotyczące podpisywania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych. W normalnych warunkach, oświadczenie musiałby podpisać zarząd spółki. W stanie pandemii, pozwala się na podpisanie oświadczenia jedynie przez osoby uprawnione do reprezentacji w spółce. Należy pamiętać, że nie jest dopuszczalne złożenie oświadczenia przez pełnomocnika spółki. Wzór oświadczenia można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów.

Formularz TP-R

W formularzu TP-R należy zaraportować wszystkie transakcje objęte obowiązkiem dokumentacyjnym w 2020 roku. Co istotne, raportowaniu podlegają również tzw. transakcje krajowe, zwolnione z obowiązku sporządzenia dokumentacji na podstawie art. 11n Ustawy o CIT. Należy pamiętać, że formularz za 2020 rok różni się od formularza za 2019 rok, więc nie wystarczy wykonać aktualizację poprzedniego dokumentu. Formularz można składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez system e-Deklaracje.

Kary za niedopełnienie obowiązków

W przypadku niezłożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz formularza TP-R, złożenia ich po terminie lub poświadczenia w nich nieprawdy (kary wynikające z Kodeksu Karno-Skarbowego), podatnikom grożą kary finansowe, które mogą wynieść nawet  27 mln zł.

To ostatni moment na wypełnienie obowiązków w zakresie cen transferowych za 2020 rok! W razie jakichkolwiek wątpliwości, zapraszamy do kontaktu!

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right