skip to Main Content
Slide 1

Jak prowadzić biznes w okresie epidemii? Najnowsze informacje

Wygaśnięcie zobowiązań wynikających z umów najmu powierzchni handlowych

W okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej (umowy). Wobec tego istnieje możliwość wyłączenia tych powierzchni handlowych do wyliczenia podatku minimalnego w okresie, w którym  wprowadzono zakaz prowadzenia działalności.

Back To Top