Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Wdrożenie nowego JPK_VAT nie zwalnia podatników z innych obowiązków sprawozdawczych

Od wielu miesięcy przedsiębiorcy przygotowują się do wdrożenia nowych struktur pliku JPK_VAT, obligujących ich do prowadzenia bardzo szczegółowej ewidencji. Zgodnie z zapewnieniami Ministerstwa Finansów termin wdrożenia dla wszystkich przedsiębiorców został przesunięty z 1 lipca na 1 października 2020 r.
Autor:
Hanna Polańska
Tax Compliance Manager

Już 9 czerwca podczas debaty dotyczącej cyfryzacji rozliczeń podatkowych, organizowanej przez Dziennik Gazeta Prawna przedstawiciele m.in. Ministerstwa Finansów, Krajowej Administracji Skarbowej i KR Group, podejmą się analizy wyzwań i ryzyk proponowanych rozwiązań.

Struktury JPK „na żądanie”

Przesunięcia terminu do prowadzenia ewidencji JPK_VAT, która podlega obowiązkowemu comiesięcznemu przekazaniu do urzędu skarbowego, nie powinien przysłaniać przedsiębiorcom innych obowiązków sprawozdawczych. W ramach prowadzonych czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, celno–skarbowej lub postepowania podatkowego, organ podatkowy może zażądać od nich przekazania innych struktur JPK wymaganych ustawą podatkową oraz rozporządzeniami wykonawczymi.

JPK na żądanie obejmuje 7 struktur:

  • JPK_FA — faktury VAT,
  • JPK_KR — księgi rachunkowe,
  • JPK_FA_RR – faktury VAT rolnicy ryczałtowi,
  • JPK_EWP — ewidencja przychodów,
  • JPK_WB — wyciąg bankowy,
  • JPK_MAG — magazyn,
  • JPK_EWP – ewidencja przychodów.

Termin na przekazanie JPK „na żądanie”

Organ podatkowy może zażądać przekazania jednej albo kilku z wymienionych struktur - w takiej sytuacji przedsiębiorca będzie miał nie mniej niż 3 dni na udostępnienie niezbędnych informacji (z możliwością wydłużenia terminu w uzasadnionych przypadkach związanych np. z dużą ilością danych bądź nieobecnością osoby odpowiedzialnej). Istotnym jest, że struktury te traktowane są na równi z ewidencjami i dowodami księgowymi określonymi w Ordynacji podatkowej, zatem przedsiębiorcy mają bezwzględny obowiązek ich przedłożenia. To zaś oznacza, że każdy podatnik powinien być w stałej gotowości do przedłożenia organom podatkowym plików w wyżej wymienionych, ściśle określonych strukturach.

Niemniej jednak pomimo zgody organu na przedłużenie terminu - co potwierdzają liczne przypadki we współpracy z Klientami - w momencie otrzymania wezwania, podatnicy nie są w stanie dotrzymać wyznaczonych, a nawet zaproponowanych przez siebie wydłużonych terminów. Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z tego, że przygotowanie dodatkowych struktur częstokroć wiąże się nie tylko z pośpiesznym nabyciem dodatkowych narzędzi systemowych/nakładek na programy księgowe, lecz również wymusza szereg dodatkowych czynności związanych z ich zaimplementowaniem.

Wyzwania w prawidłowym raportowaniu

Poprzez zaimplementowanie rozumieć należy dostosowanie istniejących (historycznie) zapisów księgowych/magazynowych do bazy struktur JPK. Nie wszystkie systemy księgowe są w stanie wygenerować dane gotowe do bezpośredniego przetworzenia ich w plik JPK. Przykładowo w obowiązującej od 1 listopada strukturze JPK_FA — faktury VAT, podatnik ma obowiązek raportowania w zakresie mechanizmu podzielonej płatności, a dodatkowo wprowadzono zmiany dotyczące raportowania faktur w walutach obcych i faktur zaliczkowych.

Problemem dla podatników może okazać się sporządzenie pliku w strukturze JPK_MAG — magazyn, z uwagi na ewidencjonowanie ruchów magazynowych, które mogą nie być klasyfikowane w systemach księgowych jako magazynowe. Dodatkowo podatnik może tkwić w mylnym przekonaniu, że skoro nie posiada magazynu jako miejsca wydzielonego z przestrzeni, budynku lub pomieszczenia do składowania rzeczy, to nie jest zobowiązany do raportowania. Tymczasem raportowaniu podatkowemu podlegają ruchy na ewidencji aktywów obrotowych w trybie ustawy o rachunkowości, zaś dowodami podlagającymi raportowaniu są: przyjęcia zewnętrzne (PZ), wydania zewnętrzne (WZ), ruchy międzymagazynowe (MM) i rozchód wewnętrzny (RW).

Wskazane tylko przykładowe trudności prawidłowego zaimplementowania danych z prowadzonych ksiąg i ewidencji mogą wiązać się ze znacznym poniesieniem nakładu pracy w związku z koniecznością ponownego przeglądu dowodów księgowych i uzupełnienia ich o dane, które nie były wcześniej raportowane.

Powyższe potwierdza fakt, że resort finansów zmierza do maksymalnej cyfryzacji rozliczeń podatkowych, mających na celu błyskawiczny dostęp do kompleksowych informacji o podatniku.

O tym jakie wiążą się z tym wyzwania i ryzyka będzie można posłuchać już we wtorek, 9 czerwca podczas II edycji kongresu ‘’Cyfryzacji Polskiej Gospodarki’’

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right