skip to Main Content
Slide 1

Jak prowadzić biznes w okresie epidemii? Najnowsze informacje

Ustawa o CIT - Wsteczne rozliczenie strat

Przepisy przewidują możliwość odliczenia straty z 2020 r. od dochodu z roku 2019 w przypadku, gdy przychody podatnika w 2020 r. będą niższe o co najmniej 50% w stosunku do przychodów osiągniętych w roku poprzednim.

Jak to wygląda w praktyce?

Oznacza to, że w 2021 r., znając stratę z 2020, podatnicy będą mogli złożyć korektę deklaracji za rok 2019 w celu jednorazowego obniżenia dochodu z 2019 r. o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę
5 mln zł.

Kogo dotyczy zasada wstecznego rozliczania strat?

Podatników, którzy ponieśli stratę w roku podatkowym, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r., lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r. a przed dniem 1 stycznia. W przypadku nieskorzystania z tej możliwości, strata może zostać rozliczona na dotychczasowych zasadach.

Back To Top