skip to Main Content
Slide 1

Jak prowadzić biznes w okresie epidemii? Najnowsze informacje

Ulga na „złe długi” (po stronie dłużnika)

Wprowadzona została preferencja dla dłużników, dająca możliwość niewykazywania po upływie 90 dni niezapłaconych zobowiązań przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy (CIT).

Jest to możliwe po łącznym niespełnieniu następujących warunków:

  • poniesienia negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 oraz
  • spadku o co najmniej 50% przychodów w stosunku do analogicznego okresu z poprzedniego roku.

Ostatniego warunku nie stosuje się do podatników, którzy:

  • stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów;
  • rozpoczęli prowadzenie działalności w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów;
  • rozpoczęli prowadzenie działalności w 2020 r.

Uprawnienie wierzycieli w zakresie ulgi na złe długi pozostaje bez zmian.

Back To Top