Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

TPR i oświadczenie zarządu - zmiana sposobu składania

Polski Ład wprowadził kilka istotnych zmian w zakresie przepisów o cenach transferowych.
Autor:
Marcin Pietruk
Senior Transfer Pricing Specialist
Marta Bałaga
Junior Transfer Pricing Specialist

Zmiany te dotyczą m.in. osób odpowiadających za podpisanie deklaracji TPR, a także połączenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych z deklaracją TPR w jeden dokument.

Przed wprowadzeniem zmian, oddzielnie składano oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych i deklarację TPR. Oświadczenie było zwykle podpisywane przez wszystkich członków zarządu (zgodnie z reprezentacją), zaś deklarację TPR mogła podpisać jedna osoba upoważniona do składania deklaracji w imieniu spółki.

Obecnie oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych jest częścią deklaracji TPR. Może ona zostać podpisana przez:

  • osobę fizyczną – w przypadku podmiotu powiązanego będącego osobą fizyczną;
  • osobę upoważnioną przez przedsiębiorcę zagranicznego do reprezentowania go w oddziale – w przypadku podmiotu powiązanego będącego przedsiębiorcą zagranicznym posiadającym oddział działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • kierownika jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 6 ustawy o rachunkowości, czyli członka zarządu lub innego organu zarządzającego, wspólników lub komplementariuszy prowadzących sprawy spółki, a w przypadku, gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy – przez wyznaczoną osobę wchodzącą w skład tego organu.

Nowelizacja przepisów spowodowała, że od 1 stycznia 2022 roku podatnik może złożyć informację TPR za pośrednictwem pełnomocnika. Jeśli spółka chciałaby złożyć deklarację w taki sposób Ustawa wymaga, aby pełnomocnikiem była osoba posiadająca uprawnienia adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta.

KR Group oferuje kompleksowe wsparcie zarówno w przygotowaniu deklaracji TPR, jak również jej złożeniu, będąc uprawnionym pełnomocnikiem.

Plik w formacie PDF do pobrania tutaj.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right