Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Termin na przygotowanie dokumentacji cen transferowych za 2019 rok

Zbliża się termin na przygotowanie dokumentacji cen transferowych za 2019 rok
Autor:
Marta Bałaga
Junior Transfer Pricing Specialist
Olga Kucewicz
Junior TAX Manager

Za lekko ponad 4 miesiące, podatnicy, których rok podatkowy skończył się 31 grudnia 2019 roku, będą obowiązani do złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz stosowania cen rynkowych.  W związku z obecną sytuacją spowodowaną koronawirusem, termin na złożenie informacji o cenach transferowych (formularz TPR-C i TPR-P) oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych nie upłynie z końcem września br., a trzy miesiące później (tj. 31 grudnia 2020 r.)  Choć podatnicy zyskali dodatkowy czas, nie należy odkładać dopełnienie obowiązków dokumentacyjnych na ostatnią chwilę.

Wpływ tarczy antykryzysowej na terminy TP

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 zwaną „Tarczą 4.0” terminy dotyczące cen transferowych dla wszystkich podatników zostały przesunięte .

Zgodnie z treścią ustawy termin na złożenie informacji o cenach transferowych (formularz TPR-C i TPR-P) oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych przedłuża się:

 • do dnia 31 grudnia 2020 r. – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.;
 • o 3 miesiące – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

Ponadto termin na przygotowanie dokumentacji grupowej został przesunięty do końca trzeciego miesiąca licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia. Zatem, jeśli termin na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych minie 31 grudnia 2020 r., to tzw. master file będzie można dołączyć do lokalnej dokumentacji do końca marca 2021 r.

Terminy TP - 2019r. (zmienione ze względu na COVID-19)

O czym pamiętać podczas sporządzania dokumentacji cen transferowych?

Aby prawidłowo wypełnić obowiązki w zakresie sporządzenia dokumentacji cen transferowych za 2019 r. należy podjąć następujące czynności:

 • zidentyfikować podmioty powiązane, z którymi realizowane są transakcje,
 • zidentyfikować transakcje realizowane z podmiotami powiązanymi oraz przygotować zestawienia takich transakcji,
 • przeanalizować obowiązki w zakresie cen transferowych,
 • przygotować / zaktualizować dokumentację cen transferowych oraz analizy porównawcze,
 • wysłać wypełniony  formularz TP-R oraz oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych,
 • złożyć powiadomienie CBC, w przypadku gdy skonsolidowane przychody Grupy przekraczają 750 mln EUR rocznie.

Jakie sankcje grożą w przypadku niedopełnienia obowiązków? 

Zgodnie z art. 58b i art.58c Ordynacji podatkowej:

 • dodatkowe zobowiązanie podatkowe wynosi 10% sumy nienależnie wykazanej lub zawyżonej straty podatkowej i niewykazanego w całości lub części dochodu do opodatkowania;
 • do podwojenia sankcyjnej stawki (20%) dochodzi, jeżeli podstawa do ustalenia dodatkowego zobowiązania przekracza 15 mln złotych (w zakresie nadwyżki ponad tę kwotę), lub gdy podatnik nie przedłożył organowi dokumentacji podatkowej;
 • natomiast do jej potrojenia (30%) jeżeli jednocześnie podstawa do ustalenia dodatkowego zobowiązania przekracza 15 mln złotych i podatnik nie przedłożył organowi dokumentacji podatkowej.

Ponadto, przepisy KKS wskazują, że poziom osobistej odpowiedzialności członków zarządu za niezłożenie, lub złożenie nieprawidłowego oświadczenia wynosi do 720 stawek dziennych.

Osoby uprawnione do reprezentacji spółki mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności również na podstawie przepisów karnych (art. 296 § 1 Kodeksu karnego). Niezastosowanie przez spółkę zasad ceny rynkowej w transakcjach z podmiotem powiązanym, a w konsekwencji nałożenie stawki sankcyjnej podatku w określonych przypadkach może zostać sklasyfikowane jako działanie na szkodę spółki, co jest zagrożone karą pozbawienia wolności do 10 lat.

Zgodnie z art. 299 § 1 KSH jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Jak wynika z art. 293 § 1 KSH oraz art. 483 § 1 KSH członkowie zarządu są również odpowiedzialni wobec spółki z tytułu wyrządzonej jej szkody w postaci konieczności zapłaty przez nią wyższego podatku.

Pomimo przedłużonych terminów nie należy czekać do ostatniej chwili. Rekomendujemy więc aby rozpocząć prace nad przygotowaniem się do wypełnienia obowiązków w zakresie cen transferowych za 2019 r. już dziś. Szczególnie biorąc pod uwagę pracochłonne wymogi sprawozdawcze i sankcje przewidziane w obszarze cen transferowych.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right