Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Spółki nieruchomościowe - zbliża się termin raportowania

1 stycznia 2021 r. do ustaw o podatkach dochodowych wprowadzono nowe pojęcie „spółki nieruchomościowej”. Do końca września dla podmiotów, które mieszczą się w definicji tego pojęcia, pojawia się konieczność realizacji nowego obowiązku raportowego.
Autor:
Hanna Polańska
Tax Compliance Manager

Czym jest Spółka Nieruchomościowa?

Spółka Nieruchomościowa to podmiot zobowiązany do sporządzania bilansu na podstawie przepisów o rachunkowości, który spełnia jeden z dwóch poniższych warunków:

  • (dla podmiotów, które rozpoczynają swoją działalność) – w pierwszym dniu roku podatkowego, wartość rynkowa nieruchomości położonych w Polsce lub praw do takich nieruchomości stanowiła więcej niż 50 proc. wartości rynkowej aktywów (bezpośrednio lub pośrednio), a także wartość tych nieruchomości była wyższa niż 10 mln złotych, lub
  • (w przypadku pozostałych podmiotów) przychody podatkowe w roku poprzedzającym rok obrotowy z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, leasingu (i innych umów o podobnym charakterze) lub przeniesienia własności, których przedmiotem są nieruchomości lub prawa do nieruchomości, oraz z tytułu udziałów w innych spółkach nieruchomościowych, przekroczyły 60 proc. ogółu przychodów spółki, oraz w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok podatkowy, wartość bilansowa nieruchomości położonych w Polsce lub praw do takich nieruchomości stanowiła więcej niż 50% wartości bilansowej aktywów (bezpośrednio lub pośrednio), a ich wartość przekroczyła 10 mln złotych.

Kogo dotyczy nowy obowiązek?

Nowemu obowiązkowi podlegają zarówno same spółki nieruchomościowe, jak i ich udziałowcy, którzy:

  • dysponują udziałami lub akcjami, które uprawniają do co najmniej 5% praw głosu;
  • posiadają tytuł do co najmniej 5% praw do udziału w zysku, albo
  • mają co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze.

Co powinno zawierać raportowanie?

Sprawozdanie przekazywane do szefa KAS powinno zawierać dane dotyczące:

  • podmiotów posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce nieruchomościowej udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze;
  • liczby wyżej wymienionych praw w spółkach nieruchomościowych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, terminem na przekazanie takiej informacji jest 30 września 2022 r.

Ważne!

W ślad za nową regulacją Ministerstwo Finansów udostępniło nowe formularze CIT-N1 (dla spółki nieruchomościowej) i CIT-N2 (dla wspólników dla spółki nieruchomościowej), a także ich odpowiedniki PIT-N1 i PIT-N2.

Niestety, nie rozwiały one problematycznych kwestii związanych z ustaleniem statusu spółki nieruchomościowej, czy jak daleko należy raportować powiązania pośrednie. Doszły natomiast nawet kwestie techniczne związane z wysyłką informacji dla wspólnika (podmiot zagraniczny). Wiele podmiotów mierzy się chociażby z pytaniem, czy mają w związku z tym obowiązek posiadania NIP.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right