Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Rumunia: podatek dochodowy od mikroprzedsiębiorstw w 2023 roku

W przyszłym roku dojdzie do kilku istotnych zmian w rumuńskim systemie podatkowym.
Autor:
Alexandru Bradean
Romania Country Manager

Obecnie rumuńskie firmy o obrotach poniżej 1.000.000 euro stosować mogą system podatku od dochodów, zamiast podatku CIT - stąd firmy płacą 3% podatek liczony od dochodu zamiast 16% CIT-u liczonego od zysku księgowego skorygowanego o nieopodatkowany przychód i koszty niekwalifikowalne. W przypadku, gdy firma zatrudnia 1 pracownika, który pracuje w pełnym wymiarze godzin, zamiast 3% płaci 1% podatku. Firmy stosujące obniżony system podatku od dochodów nazywane są mikroprzedsiębiorstwami.

Od 1 stycznia 2023 r. system podatku dochodowego się zmieni. Firma może zostać zaliczona do kategorii płatników podatku dochodowego od mikroprzedsiębiorstw, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

  • osiągnęła dochody, które nie przekroczyły równowartości 500.000 euro (rząd nadal spiera się, czy próg ten będzie obowiązywał na podstawie dochodów zarejestrowanych w 2022, czy będzie to próg referencyjny dla firm w 2023)
  • posiada co najmniej jednego pracownika zatrudnionego na umowę o pracę lub umowę/zlecenie menedżerskie z minimalnym wynagrodzeniem brutto, z wyjątkiem nowo powstałych spółek (termin obowiązywania wynosi 30 dni od daty rejestracji spółki)
  • posiada wspólników/akcjonariuszy, którzy posiadają ponad 25% udziałów lub praw głosu w nie więcej niż trzech rumuńskich podmiotach prawnych, które kwalifikują się do stosowania systemu podatku od dochodów mikroprzedsiębiorstw, w tym osobę, która weryfikuje spełnienie warunków
  • nie jest w postępowaniu upadłościowym, po której następuje likwidacja, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym lub sądzie, zgodnie z przepisami prawa
  • osiągnięte przychody, inne niż z tytułu doradztwa, w proporcji większej niż 80% przychodów ogółem

Firmy uprawnione do stosowania obniżonego systemu opodatkowania będą miały jednolitą stawkę podatkową jako 1% od dochodu podlegającego opodatkowaniu. Stawka podatku w wysokości 3% nie będzie już stosowana.

Ważne: jeśli Twoja firma nie przekroczyła w 2022 roku próg 500.000 euro lub 1.000.000 euro (w przypadku utrzymania progu na 2022 rok) jako przychodów, to jeśli do końca 2022 roku nie zatrudni nikogo w pełnym wymiarze czasu pracy, firma zastosuje 16% CIT począwszy od 2023 roku. Również jeśli wykonywana działalność dotyczy doradztwa lub zarządzania w procentach powyżej 20%, to nadal firma nie może stosować systemu mikroprzedsiębiorstw w 2023 r. bez względu na zarejestrowane przychody i liczbę pracowników.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right