Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ochronie sygnalistów

Prace nad tym projektem miały zostać zakończone jeszcze w poprzedniej kadencji Sejmu, ale dopiero 2 kwietnia 2024 r., podczas nowej kadencji Sejmu, Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ochronie sygnalistów.
Autor:

Tak jak pozostałe kraje członkowskie Unii Europejskiej, Polska zobowiązała się, że do 17 grudnia 2021 r. wprowadzi do krajowego porządku prawnego unijną dyrektywę o sygnalistach dla podmiotów publicznych, a do 17 grudnia 2023 r. dla grupy podmiotów w sektorze prywatnym.

Ochrona sygnalistów – nowe obowiązki

Dyrektywa zobowiązuje kraje członkowskie Unii Europejskiej do wprowadzania własnych przepisów, które zapewnić mają możliwość zgłaszania  w ramach organizacji wszelkich naruszeń prawa, a osobom zgłaszającym – bezpieczeństwo. Co istotne, każda firma musi także podjąć działania, które chronić będą przed nadużyciami zgłaszanymi w złej wierze.

Nowe regulacje wprowadzają szereg nowych obowiązków, z którymi w najbliższym czasie firmy będą musiały się zmierzyć. Firma zobowiązana będzie do opracowania procedury zgłoszeń wewnętrznych, która określi zasady przyjmowania zgłoszeń i stworzyć narzędzie do ich przyjmowania.  Do równie istotnych obowiązków należy także: opracowanie procedur antydyskryminacyjnych, czy dostosowanie regulacji RODO.

Przedsiębiorcom za brak procedury albo jej niezgodność z ustawą może grozić grzywna, orzekana w sprawach o wykroczenia. Właśnie dlatego nawet w przypadku już wdrożonych rozwiązań zalecamy ich weryfikację pod kątem zgodności z nowymi przepisami.

Kim jest sygnalista i kogo dotyczy obowiązek?

Sygnalista to osoba, która w dobrej wierze, w celu poprawy sytuacji lub zapobieżenia szkodom w sposób anonimowy zgłasza nieprawidłowości, nadużycia lub łamanie prawa w firmie.

Przepisami o sygnalistach objęte będą podmioty z sektora publicznego, a także z prywatnego. Prywatne firmy mają obowiązek wdrożenia procedur w przypadku zatrudniania minimum 50 pracowników.

Do liczby 50 osób wlicza się pracowników, zleceniobiorców i usługodawców (o ile sami nie zatrudniają pracowników).

Ważne

Proces legislacyjny

Za brak terminowego wprowadzenia do krajowego porządku prawnego unijnej dyrektywy o sygnalistach, naliczano kary. Ustawa powinna wejść w życie w ciągu 3 miesięcy od jej uchwalenia, zatem możemy się spodziewać, że już w lipcu obowiązywać będą przepisy o ochronie sygnalistów.

Jeżeli chcieliby Państwo się dowiedzieć jak praktycznie podejść do wdrożenia zmian, zapraszamy do kontaktu.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right