skip to Main Content
Slide 1

Jak prowadzić biznes w okresie epidemii? Najnowsze informacje

Przedłużenie terminu na złożenie ORD-U i IFT-2R

Wydłużenie terminu na sporządzenie i przekazanie informacji o:

  • umowach zawartych z nierezydentami– ORD-U - do piątego miesiąca od zakończenia roku podatkowego, za który jest sporządzane (przedłużenie stosuje się do terminu upływającego w okresie od 31 marca do 31 maja 2020 r.);
  • przychodach nierezydentów – IFT-2R - do końca piątego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat (przedłużenie dotyczy płatników , których rok podatkowy zakończył się w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.)
Back To Top