Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Przedawnienie VAT z końcem 2023 r.

Co do zasady, zobowiązania podatkowe ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat.
Autor:
Gerard Goliasz
Senior TAX Specialist

Z dniem 31 grudnia 2023 r. ulega przedawnieniu prawo do odliczenia VAT naliczonego, które powstało we wcześniejszych latach.

31 grudnia 2023 r. ulega przedawnieniu:

  • prawo do odliczenia VAT naliczonego, które powstało w roku 2019, oraz roku 2018 w przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (ICA) i mechanizmu odwrotnego obciążenia (RCh);
  • zobowiązanie z tytułu nadwyżki VAT należnego nad naliczonym, którego obowiązek zapłaty powstał w roku 2018.

Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w art. 86 ust. 10, 10d, 10e i 11, podatnik może, zgodnie z art. 86 ust. 13 ustawy o VAT, obniżyć kwotę podatku należnego dokonując korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia podatku należnego. Korekta musi być dokonana nie później niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Z ww. przepisu wynika, że podatek naliczony, co do którego prawo do obniżenia powstało w 2019 r., a w przypadku ICA i RCh w 2018 r., może zostać rozliczony poprzez korektę właściwej deklaracji i złożenie jej w Urzędzie Skarbowym najpóźniej do końca 2023 r.

Zgodnie z Ordynacją Podatkową (OP) przedawnienie następuje z upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Oznacza to, że wszelkie zobowiązania powstałe z tytułu podatku należnego w roku 2018 (z wyłączeniem grudnia, dla którego termin płatności upływa w styczniu 2019 r.) przedawniają się z końcem 2023 r.

Uwaga!

Termin przedawnienia podatku upływający 31 grudnia 2023 r. (niedziela) przesuwa się na poniedziałek 2 stycznia 2024 r. tj. pierwszy dzień roboczy.

Zalecamy weryfikację, czy wszystkie faktury dające prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony za powyżej wspomniane okresy zostały ujęte w rozliczeniach Klientów. Jednocześnie informujemy, iż w przypadku konieczności złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty, wniosek ten należy złożyć do końca roku. Złożenie wniosku w kolejnym roku spowoduje jego odrzucenie (art. 79 OP).

Plik w formacie PDF do pobrania tutaj.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right