Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Przedawnienie VAT z końcem 2022 r.

Co do zasady, zobowiązania podatkowe przedawniają się po upływie 5 lat. Z dniem 31 grudnia 2022 r. ulega przedawnieniu prawo do odliczenia VAT naliczonego, które powstało we wcześniejszych latach.
Autor:
Gerard Goliasz
Senior TAX Specialist

Z dniem 31 grudnia 2022 r. ulega przedawnieniu:

  • prawo do odliczenia VAT naliczonego, które powstało w roku 2018, oraz roku 2017 w przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (ICA) i mechanizmu odwrotnego obciążenia (RCh),
  • zobowiązanie z tytułu nadwyżki VAT należnego nad naliczonym, którego obowiązek zapłaty powstał w roku 2017.

Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w art. 86 ust. 10, 10d, 10e i 11, może on, w myśl art. 86 ust. 13 ustawy o VAT, obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Z ww. przepisu wynika , że podatek naliczony, co do którego prawo do obniżenia powstało w 2018 r., a w przypadku ICA i RCh w 2017 r.  może zostać rozliczony poprzez korektę właściwej deklaracji i złożenie jej w Urzędzie Skarbowym najpóźniej do końca 2022 r.

Zgodnie z art. 59 § 1 pkt 9 w zw. z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej zasadą jest, że przedawnienie następuje z upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Oznacza to, że wszelkie zobowiązania powstałe z tytułu podatku należnego, których termin płatności upłynął w 2017 r. przedawniają się z końcem 2022 r.

Zalecamy weryfikację, czy wszystkie faktury dające prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony za powyżej wspomniane okresy zostały ujęte w rozliczeniach Klientów. Jednocześnie informujemy, iż w przypadku konieczności złożenia wniosku os stwierdzenie nadpłaty, wniosek ten musi zostać złożony do końca roku, złożenie wniosku w kolejnym roku skutkować będzie jego odrzuceniem (art. 79 OP).

Plik w formacie PDF do pobrania tutaj.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right