skip to Main Content
Slide 1

Jak prowadzić biznes w okresie epidemii? Najnowsze informacje

Podatek od sprzedaży detalicznej

Przedłużony został termin podatku od sprzedaży detalicznej do 31 grudnia 2020r. Jest to podatek od nadwyżki przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 mln zł miesięcznie.

Back To Top