skip to Main Content
Slide 1

Jak prowadzić biznes w okresie epidemii? Najnowsze informacje

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego

Termin na zapłatę opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 został przedłużony do 30 czerwca 2020, z możliwością dalszego przedłużenia.

Back To Top