skip to Main Content
Slide 1

Jak prowadzić biznes w okresie epidemii? Najnowsze informacje

Nowa matryca stawek VAT

Nowa matryca stawek VAT, która miała być stosowana od 1 kwietnia 2020 roku, zacznie obowiązywać od 1 lipca 2020 roku.

KRG zapewnia wsparcie w zakresie dostosowania do nowej matrycy VAT, w szczególności poprzez przeprowadzenie przeglądu stawkowego zapewniającego zastosowanie prawidłowych stawek VAT wynikających z nowej matrycy.

Back To Top