Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Master File – czym jest grupowa dokumentacja

W zależności od rodzaju podmiotu i przychodów firmy, dokumentacja cen transferowych może odbywać się na dwóch poziomach – lokalnym (Local File) i grupowym (Master File).
Autor:
Marta Bałaga
Junior Transfer Pricing Specialist
Olga Kucewicz
Junior TAX Manager

Dokumentacja grupowa dotyczy przede wszystkim grup kapitałowych i zawiera informacje o całej grupie podmiotów powiązanych. Master File nie musi być jednak sporządzany dla każdej grupy kapitałowej, a jedynie dla tych spełniających określone warunki.

Kogo dotyczy obowiązek sporządzenia dokumentacji Master File?

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej ustawa o CIT), do przygotowania dokumentacji Master File zobowiązane są podmioty powiązane, których sprawozdania finansowe są konsolidowane metodą pełną lub proporcjonalną, zobowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, dla których spełnione zostały następujące warunki:

  • grupa sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe;
  • skonsolidowane przychody grupy w roku poprzedzającym rok, za który sporządzana jest dokumentacja Master File, przekroczyły wartość 200 000 000 zł lub równowartość tej kwoty.

Aktualne terminy – do kiedy przygotować Master File?

Zgodnie z ustawą o CIT, termin na sporządzenie grupowej dokumentacji cen transferowych za 2021 rok upływa po 12 miesiącach od zakończenia roku podatkowego. W bieżącym roku, termin ten został jednak przedłużony o 3 miesiące.

Oznacza to, że podatnicy ze standardowym rokiem podatkowym (których rok podatkowy jest równy kalendarzowemu) mają czas na sporządzenie dokumentacji Master File za 2021 rok  do końca marca 2023 roku.

Jakie informacje zawiera Master File?

Zakres dokumentacji Master File został określony w art. 11q ust. 2 ustawy o CIT oraz w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Grupowa dokumentacja cen transferowych powinna składać się z czterech głównych części:

  1. opis grupy;
  2. opis istotnych wartości niematerialnych i prawnych grupy;
  3. opis istotnych transakcji finansowych grupy;
  4. wskazanie informacji finansowych i podatkowych.

Polski Ład a Master File – ostatecznie bez zmian

Projekt Polskiego Ładu przywidywał zniesienie progu materialnego dla dokumentacji Master File (200 mln zł). Zmiana ta nie weszła jednak w życie i próg materialny obowiązuje bez zmian. 

Podsumowując, obowiązek sporządzenia dokumentacji Master File nie występuje z racji samej konsolidacji sprawozdania. Aby powstał obowiązek dokumentacyjny, skonsolidowane przychody grupy w roku poprzedzającym rok, za który sporządzana jest dokumentacja Master File, muszą przekroczyć wartość 200 mln zł.

Aktualnie nie są prowadzone prace legislacyjne, których konsekwencją byłoby zniesienie progu materialnego dla dokumentacji grupowej. 

W przypadku wątpliwości w zakresie cen transferowych, zachęcamy do kontaktu z zespołem KR Group

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right