Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Koronawirus - pierwsza pomoc dla pracowników i pracodawców.

Tarcza antykryzysowa przyjęta przez Sejm w dniu 31 marca 2020 zakłada szereg instrumentów, pozwalających na zmniejszenie kosztów zatrudnienia m.in. dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).
Autor:

Możliwości dofinansowania wynagrodzenia pracowników

Przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z dofinansowania w okresie wprowadzonego przez niego „przestoju ekonomicznego” lub „obniżonego wymiaru czasu", w przypadku spadku obrotów gospodarczych:

o nie mniej niż 15 procent – liczonych jako "stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 1 stycznia 2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID 19" lub
o nie mniej niż 25 procent – liczonych jako „stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 1 stycznia 2020 r. w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Wysokość dofinansowania ze środków FGŚP różni się i zależy m.in. od tego na jakie rozwiązania zdecyduje się pracodawca.

Przestój ekonomiczny

W przypadku przestoju ekonomicznego tj. sytuacji, gdy pracownik nie wykonuje pracy z przyczyn niezależnych od siebie, pozostając jednak w gotowości do pracy, pracodawca może:

A. wypłacić pracownikowi wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, jednak w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę ze środków z FGŚP,
B. otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju ekonomicznego w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od przyznanych przez pracodawcę świadczeń (czyli 1 533,09 zł), z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń wyższych od 300-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę w gospodarce w poprzedzającym kwartale.

Redukcja wymiaru czasu pracy przez pracodawcę

Z powodu spadku obrotów na skutek rozprzestrzeniania się koronwirusa pracodawca może zredukować wymiar czasu pracy pracownika o 20 proc., ale nie więcej niż do 0,5 etatu. Wynagrodzenie nie może być jednak niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. W przypadku wprowadzenia obniżonego wymiaru czasu pracy, pracodawca będzie mógł:

A. otrzymać dofinansowanie z FGŚP maksymalnie do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, tj. 2 452,27 zł

Ponownie, dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń wyższych od 300-krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce w poprzedzającym kwartale.

Do kiedy złożyć wniosek?

Świadczenia opisane powyżej mają przysługiwać przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od dnia złożenia wniosku o wypłatę świadczeń - przy czym Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, przedłużyć ten okres, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Wnioski elektroniczne należy składać do dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy po dopełnieniu wszystkich formalności przewidzianych ww. ustawą.

Jak możemy pomóc?

Oferujemy kompleksową pomoc w uzyskaniu przez pracodawcę środków na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników na potrzeby ochrony miejsc pracy w związku z epidemią koronawirusa.

W ramach naszych usług:
a. przeanalizujemy sytuację formalno-prawną przedsiębiorcy w celu weryfikacji możliwości ubiegania się o ww., dofinansowanie;
b. przygotujemy kalkulację indywidualnych kwot dofinansowania do wynagrodzeń pracowników w zależności od przyjętych rozwiązań – przestój ekonomiczny i / lub obniżenie wymiaru czasu pracy;
c. pomożemy w przeprowadzeniu konsultacji, procedurze powiadamiania pracowników oraz przygotujemy projekt porozumienia z przedstawicielami pracowników;
d. przygotujemy oraz złożymy w imieniu pracodawcy wniosek o dofinansowanie do Urzędu Pracy.

Ilona Węgłowska-Hajnus
Payroll Director

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right