Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Korekta cen transferowych w 2023 r.

W 2023 roku uchylono obowiązek potwierdzania dokonanych korekt cen transferowych w rocznym zeznaniu podatkowym. Niemniej jednak, temat dokonywania korekt pozostaje aktualny.
Autor:
Jakub Nahorny
TAX Assistant
Olga Kucewicz
Junior TAX Manager

Początek roku jest okresem, w którym podatnicy nie tylko rozpoczynają aneksowanie umów, ale również dokonują pierwszych analiz w zakresie korekt cen transferowych.

Czym jest korekta cen transferowych?

Korekta cen transferowych to inaczej korygowanie (dostosowanie) polegające na urynkowieniu transakcji rynkowej na dzień jej zawarcia. Przyczyną powstania korekty jest konieczność wyrównania oczekiwanego poziomu rentowności ze względu na wystąpienie trudnych do przewidzenia wcześniej okoliczności.  Dokonanie korekty cen transferowych, musi zostać poprzedzone konkretnymi okolicznościami, których nie dało się przewidzieć podczas planowania cen transferowych na dany rok. Do wspomnianych okoliczności zaliczają się:

  • zmiany rynkowych cen podstawowych surowców lub materiałów;
  • zmiany kursów walutowych;
  • wzrost lub spadek stóp procentowych;
  • zmiany popytu lub podaży na produkt;
  • częściowe zamknięcie gospodarki spowodowane przez czynnik zewnętrzny (np. pandemię);
  • przerwanie łańcucha dostaw (obecnie ze względu na pandemię).

Powody dokonania korekt cen transferowych w świetle wpływu COVID-19 .

Wystąpienie COVID-19, jak również jego następstw, nie jest automatycznie równoznaczne z tym, że istnieją podstawy do dokonywania korekty cen transferowych wszystkich transakcji kontrolowanych[1]. Tylko dokładne i indywidualne zbadanie poszczególnych transakcji kontrolowanych pomoże w ustaleniu, czy na pewno mamy do czynienia z korektą cen transferowych.


[1] Znajduje to potwierdzenie w stanowisku  Ministerstwo Finansów  z 21 grudnia 2021 roku  przedstawionym w dokumencie„Wpływ Covid-19 na ceny transferowe. Zbiór dobrych praktyk

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right