Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Koniec stóp LIBOR a ceny transferowe

Od stycznia 2022 r. zaprzestano stosowania stóp bazowych LIBOR – ma to swoje konsekwencje w przepisach dotyczących stosowania mechanizmu safe harbour finansowego. Zapraszamy do lektury artykułu Piotra Skłodowskiego.
Autor:
Piotr Skłodowski
Junior Transfer Pricing Specialist

Nowy 2022 rok przyniósł rezygnację ze stosowania stóp bazowych LIBOR, co ma swoje konsekwencje także w obszarze cen transferowych, a dokładniej w przepisach dotyczących stosowania mechanizmu safe harbour finansowego. Wiąże się to z rezygnacją ze stosowania grupy stóp bazowych LIBOR w światowym obrocie gospodarczym.

LIBOR (London Interbank Offer Rate) był jednym z głównych wskaźników referencyjnych stóp procentowych stosowanych na międzynarodowym rynku finansowym, który stanowił średnią stopę, po której banki są zdolne zaciągać pożyczki międzybankowe.

Stopa LIBOR oznaczała w wielu przypadkach podstawę transakcji finansowych takich jak m.in.: kredyty, pożyczki, czy obligacje. W 2017 roku Brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) podjął decyzję o rezygnacji ze stosowania stopy LIBOR wraz z  początkiem 2022 roku.

Minister Finansów wydał Obwieszczenie[1], które aktualizuje warunki, jakie musi spełnić podatnik chcący zastosować uproszczenie safe harbour dla transakcji finansowania (pożyczki, kredyty, obligacje). Zaimplementowano nowe stopy bazowe (zastępujące stopy LIBOR), które dotyczą transakcji finansowych zawieranych w walutach:

  • frank szwajcarski,
  • dolar amerykański,
  • funt brytyjski.

Stopy bazowe stosowane do końca 2021 r. mogą stanowić stopę bazową dla pożyczek udzielonych przed 1 stycznia 2022 roku, dla których podatnik chce zastosować mechanizm safe harbour finansowy.

Dla pożyczek zawieranych od 2022 roku musimy stosować nowe stopy bazowe.

Nowe stopy bazowe przedstawia poniższa tabela.

Stopa bazowa stosowana do końca 2021 r.Stopa bazowa stosowana od początku 2022 roku
LIBOR CHF 3MSARON 3M Compound Rate
LIBOR USD 3MSOFR 3M Compound Rate
LIBOR GBP 3MSONIA 3M Compound Rate

Dla transakcji finansowych w walutach złoty polski oraz euro stopy bazowe stosowane w ramach mechanizmu safe harbour finansowego pozostały bez zmian i są to następujące wskaźniki:

  • dla złotego polskiego – WIBOR 3M,
  • dla euro – EURIBOR 3M.

Obwieszczenie zaktualizowało maksymalny poziom marży pożyczkobiorcy w ramach  stosowania mechanizmu safe harbour finansowego.

Poziom maksymalnej marży dla transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi chcących stosować mechanizm safe harbour finansowy.

  Maksymalna marża dla transakcji finansowych w ramach stosowania mechanizmu safe harbour finansowego.
Strona transakcji Do końca 2021 r. Od początku 2022 r.
Pożyczkobiorca 2,3 p.p. 2,8 p.p.
Pożyczkodawca 2,0 p.p. 2,0 p.p.

[1] Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (M.P. 2021 poz. 1192)

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right