Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Kluczowe zmiany w obszarze cen transferowych

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany zaproponowane w ramach projektu zwanego „Polskim Ładem” związane z tematem cen transferowych. Zmiany te dotyczą szeregu ustaw tj. Ustawy o PIT, Ustawy o CIT, Ordynacji Podatkowej, Kodeksu Karno-skarbowego.
Autor:
Piotr Skłodowski
Junior Transfer Pricing Specialist

W tabeli przedstawiamy skrót najważniejszych zmian w cenach transferowych w ramach „Polskiego Ładu”.

Kluczowe zmiany w obszarze cen transferowych w ramach projektu „Polskiego Ładu”

Wartość transakcji

W przypadku braku neutralności podatku VAT dla podatnika, kwota podatku VAT wynikająca z transakcji kontrolowanej będzie wliczana w wartość transakcji odnoszonej do progu dokumentacyjnego.

Termin przygotowania lokalnej dokumentacji

Zmiana z dotychczasowych 9 miesięcy na 10 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego.

Termin złożenia TPR

Zmiana z dotychczasowych 9 miesięcy na 11 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego.

Termin przygotowania grupowej dokumentacji 

Zgodnie z założeniami  termin przypada na  12 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego

Termin na przedłożenie dokumentacji cen transferowych na rzecz organów podatkowych w przypadku kontroli

Zmiana z dotychczasowych 7 dni na 14 dni.

Oświadczenie

Brak obowiązku składania oddzielnego oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych i zawieraniu rynkowych warunków transakcji z podmiotami powiązanymi. Treść oświadczenia ma być zawarta w ramach formularza TPR. 

Składanie TPR

Do urzędów skarbowych właściwych dla składanie rocznej deklaracji podatku dochodowego podatnika. Teraz składa się do Szefa KAS.

TPR a podmioty niebędące osobą prawną

Podmioty niebędące osobą prawną mają składać formularz TPR do naczelnika urzędu skarbowego, właściwego według siedziby lub miejsca prowadzenia działalności podmiotu. Dotychczas TPR składał wyznaczony wspólnik do Szefa KKS.

 

Analizy porównawcze/zgodności

 

Proponowany jest szereg zwolnień z obowiązku przygotowania analiz tj. w przypadku transakcji: w mechanizmie safe harbour, które stanowią usługi o niskiej wartości, jest zawierana przez podmioty powiązane będące mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą, niektórych transakcji z podmiotami z rajów podatkowych.

Korekty cen transferowych

Proponowane są uproszczenia w korektach in minus oraz ujmowaniu informacji o  korekcie w rocznej deklaracji podatkowej. 

 

Zwolnienia z obowiązku przygotowywania dokumentacji cen transferowych

Proponowany jest szereg zwolnień z obowiązku przygotowywania dokumentacji cen transferowych tj. w przypadku transakcji: objętych jest mechanizmem safe harbour , określonych z zakładem zagranicznym, objętych jest porozumieniem podatkowym lub inwestycyjnych, refakturowania spełniająca określone warunki.

Sankcje w Kodeksie Karno-skarbowym za brak przygotowania dokumentacji cen transferowych lub formularza TPR

Do 720 stawek dziennych.

Sankcje w Kodeksie Karno-skarbowym za nieterminowe przygotowanie dokumentacji cen transferowych lub formularza TPR

Do 240  stawek dziennych. 

 

W kolejnych wpisach dokładniej wyjaśnimy poszczególne zmiany w cenach transferowych.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right