Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Już od października ruszy Krajowy System e-Faktur

Ministerstwo Finansów zapowiedziało wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), na drugą połowę roku. Jak czytamy w projekcie, platforma KSeF ma na celu docelowo zastąpić wystawianie „zwykłych” faktur, fakturami ustrukturyzowanymi.
Autor:
Gerard Goliasz
Senior TAX Specialist

W związku z tym, aby zachęcić podatników do korzystania z tego sposobu wystawiania faktur, ustawodawca proponuje szereg zachęt, m.in. ułatwienie w dokumentowaniu korekty rozliczeń in minus. Dodatkowo planowane rozwiązanie zastąpi konieczność przesyłania pliku JPK_FA – ustandaryzowane faktury będą dostępne dla skarbówki w systemie KSeF.

Czym jest Krajowy System e-Faktur?

KSeF jest systemem teleinformatycznym służącym do wystawiania i otrzymywania faktur ustrukturyzowanych (e-faktur). W KSeF e-faktury będą przechowywane, oznaczane numerem identyfikującym przydzielonym przez ten system, a także weryfikowane w zakresie zgodności ze wzorem takiej faktury. Dodatkowo, system będzie służył do analizy i kontroli danych z faktur ustrukturyzowanych. Nowe rozwiązanie posłuży również podatnikom jako źródło informacji o wystawieniu, odrzucenia albo braku możliwości wystawienia e-faktury.

Kogo dotyczy?

W pierwszej fazie rozwiązanie będzie miało charakter fakultatywny. Według wstępnych założeń planuje się, że od 2023 r. ma stać się obowiązkowe. Dzięki KSeF, podatnicy będą mogli wystawiać faktury we własnych systemach księgowych według wzoru udostępnionego przez Ministerstwo Finansów. Następnie faktury te przesyłane będą do KSeF, skąd pobierać będzie je mógł nabywca.

Dostęp do KseF

Stosowanie e-faktur będzie wymagało akceptacji odbiorcy. Konieczne będzie oddzielne wyrażenie zgody na stosowanie KSeF (pobranie faktury z KSeF, będzie traktowane jako domniemana zgoda).
Przed rozpoczęciem wystawiania e-faktur w KSeF, podatnik ma obowiązek zawiadomić urząd skarbowy o podmiotach uprawionych do
dostępu do KSeF (np. podmioty księgowe obsługujące podatników).

Zalety korzystania z KseF

  • Przyspieszony termin zwrotu VAT. Podatnik będzie czekał 40 dni, a nie jak dotąd 60 dni.
  • Brak obowiązku przechowywania i archiwizowania faktur ustrukturyzowanych. Faktury będą przechowywane w KSeF, a dostęp do faktur będą miały w tym przypadku, oprócz podatnika również organy podatkowe.
  • Zwolnienie podatników z obowiązku przesyłania na żądanie organów podatkowych struktury JPK dla faktur (JPK_FA) w zakresie obejmującym faktury ustrukturyzowane wystawione przez podatnika.
  • Do faktur ustrukturyzowanych nie będą miały zastosowania przepisy regulujące zasady wystawiania duplikatów faktur, ponieważ nie będzie istniała możliwość zagubienia lub zniszczenia faktury wystawionej za pośrednictwem KSeF.

W opinii KR Group, dla wielu podatników największą zaletą, może jednak okazać się zniesienie dla e-faktur wystawianych w KSeF dodatkowych obowiązków dokumentacyjnych wprowadzonych dla faktur korygujących tzw. Pakietem SLIM VAT.

Link do projektu ustawy: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12343202

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right