skip to Main Content

5%

stawka podatku
dochodowego dla
innowatorów - IP BOX!

Uzyskujesz przychód z patentów lub innych praw własności intelektualnej?

Działasz np. w sektorze biotechnologicznym, farmaceutycznym bądź IT?

Zapytanie ofertowe Zamów poradę online

Skorzystaj z naszych
bezpłatnych konsultacji.

ilustracja_postaci

5%

stawka podatku dochodowego dla innowatorów – IP BOX!

Uzyskujesz przychód z patentów lub innych praw własności intelektualnej?

Działasz np. w sektorze biotechnologicznym, farmaceutycznym bądź IT?

Nie prowadziłeś ewidencji w czasie rzeczywistym? Bez obaw! Nadal masz szansę rozliczyć się za rok 2020.

FAQ

Co muszę zrobić, aby skorzystać z IP Box za 2019 rok?

1) Złożyć wniosek o wydanie interpretacji podatkowej potwierdzającej prawo do skorzystania z IP Box;

2) Złożyć PIT za 2019 rok w standardowy sposób z zastosowaniem 19% stawki liniowej bądź skali podatkowej (bez zastosowania stawki 5% wynikającej z IP Box);

3) Po otrzymaniu pozytywnej interpretacji podatkowej, należy przygotować rozliczenie PIT za 2019 rok pod IP Box
i złożyć korektę zeznania za 2019 rok z uwzględnieniem IP Box.

Jaki jest główny cel IP BOX?

IP Box stanowi formę preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej.

Celem wprowadzenia jest wspieranie działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej w Polsce.

Wśród głównych narzędzi fiskalnych zmierzających do stymulowania takiej działalności jest również wprowadzona 1.01.2016 r. ulga na prace badawczo-rozwojowe, zwana zazwyczaj ulgą B+R.

Czym różni się IP BOX od ulgi B+R?

Ulga B+R to typowa ulga podatkowa. IP Box nie jest ulgą podatkową, lecz umożliwia skorzystanie z preferencyjnej (obniżonej) stawki podatkowej w odniesienie do dochodów ze źródeł kwalifikowanych.

Sposób ewidencjowania dla potrzeb IP Box jest bardziej rozbudowany niż w przypadku ulgi B+R.

Dodatkowo, wyłączenia i ograniczenia dotyczące kwalifikowalności wydatków dla potrzeb ulgi B+R nie będą miały zastosowania przy obliczaniu wskaźnika nexus w IP Box.

Najważniejsze jest jednak to, że IP Box można łączyć z Ulgą B+R, prowadzeniem działalności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej czy też z decyzją o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Co oznacza “bezpośredniość” w kontekście B+R?

Warunkiem koniecznym dla skorzystania z preferencji IP Box jest wymóg prowadzenia przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej bezpośrednio związanej z wytworzeniem, rozwojem lub ulepszeniem kwalifikowanego IP, co jest wyrazem zgodności tej preferencji z podejściem nexus z Raportu OECD BEPS Plan Działania nr 5.

Zgodnie z wyjaśnieniami OECD w akapicie 39 Raportu OECD istotne jest to, aby ze wskaźnika nexus wykluczyć koszty, które nie są, lub ze swej natury nie mogą być, bezpośrednio związane z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem konkretnych kwalifikowanych IP. OECD jako przykład braku możliwości ustalenia bezpośredniego związania kosztu z kwalifikowanymi IP podaje koszt budynku (nabycia, utrzymania, etc.), w którym wytwarzane są kwalifikowane IP.

Taki koszt jest kosztem jedynie pośrednio związanym z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem kwalifikowanego IP i dlatego nie może zawierać się we wskaźniku nexus.

Jakie prawa własności intelektualnej kwalifikują się do IP BOX?

 • Autorskie prawo do programu komputerowego
 • Prawo ochronne na wzór użytkowy
 • Prawo rejestracji wzoru użytkowego
 • Prawo rejestracji topografii  układu scalonego
 • Dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub ochrony roślin
 • Wyłączne prawo do nowej odmiany roślin
 • Prawo rejestracji produktu leczniczego i weterynaryjnego
 • Patent

Od jakiej kwoty przychodów korzystanie z IP BOX będzie opłacalne?

Każdy przypadek należy ocenić indywidualnie.

Zakładając, że u podatnika:

– suma dochodów osiągniętych z kwalifikowanych praw własności intelektualnych w roku podatkowym wynosi 10 mln zł;

– koszty na działalność B+R prowadzoną w związku z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej wynoszą 1,5 mln zł;

– koszty na nabycie wyników prac B+R od podmiotu powiązanego wynoszą 150 tys. zł;

– koszty na nabycie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej wynoszą 300 tys. zł

Oszczędność podatkowa za 1 rok wyniesie 1,4 mln zł.

Co może zakwestionować Urząd Skarbowy?

Można się spodziewać, że rozlicznie IP Box w zeznaniu rocznym za dany rok może spowodować automatycznie przeprowadzanie czynności sprawdzających przez organ podatkowy, jak to miało miejsce w przypadku ulgi B+R.

Fiskus sprawdza sposób zastosowania oraz wyliczania ulgi. Dodatkowo konieczne może być przesłanie dokumentacji źródłowej potwierdzającej prawidłowość wyliczenia wysokości ulgi np. pliki z kalkulacjami, zestawienia.

W odróżnieniu do dobrze już znanej ulgi B+R nie wystarczy już plik w Excelu – korzystanie z IP Box wymaga otworzenia osobnych kont pomocniczych w celu wyodrębnienia operacji dotyczących działań badawczo-rozwojowych.

Kontakt

team

Katarzyna Adamowicz
Head of Tax

k.adamowicz@krgroup.pl
(+48) 22 262 81 29

Napisz do nas

Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
ilustracja_postaci

FAQ

Co muszę zrobić, aby skorzystać z IP Box za 2019 rok?

1) Złożyć wniosek o wydanie interpretacji podatkowej potwierdzającej prawo do skorzystania z IP Box;

2) Złożyć PIT za 2019 rok w standardowy sposób z zastosowaniem 19% stawki liniowej bądź skali podatkowej (bez zastosowania stawki 5% wynikającej z IP Box);

3) Po otrzymaniu pozytywnej interpretacji podatkowej, należy przygotować rozliczenie PIT za 2019 rok pod IP Box i złożyć korektę zeznania za 2019 rok z uwzględnieniem IP Box.

Jaki jest główny cel IP BOX?

IP Box stanowi formę preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej.

Celem wprowadzenia jest wspieranie działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej w Polsce.

Wśród głównych narzędzi fiskalnych zmierzających do stymulowania takiej działalności jest również wprowadzona 1.01.2016 r. ulga na prace badawczo-rozwojowe, zwana zazwyczaj ulgą B+R.

Czym różni się IP BOX od ulgi B+R?

Ulga B+R to typowa ulga podatkowa. IP Box nie jest ulgą podatkową, lecz umożliwia skorzystanie z preferencyjnej (obniżonej) stawki podatkowej w odniesienie do dochodów ze źródeł kwalifikowanych.

Sposób ewidencjowania dla potrzeb IP Box jest bardziej rozbudowany niż w przypadku ulgi B+R.

Dodatkowo, wyłączenia i ograniczenia dotyczące kwalifikowalności wydatków dla potrzeb ulgi B+R nie będą miały zastosowania przy obliczaniu wskaźnika nexus w IP Box.

Najważniejsze jest jednak to, że IP Box można łączyć z Ulgą B+R, prowadzeniem działalności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej czy też z decyzją o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Co oznacza “bezpośredniość” w kontekście B+R?

Warunkiem koniecznym dla skorzystania z preferencji IP Box jest wymóg prowadzenia przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej bezpośrednio związanej z wytworzeniem, rozwojem lub ulepszeniem kwalifikowanego IP, co jest wyrazem zgodności tej preferencji z podejściem nexus z Raportu OECD BEPS Plan Działania nr 5. Zgodnie z wyjaśnieniami OECD w akapicie 39 Raportu OECD istotne jest to, aby ze wskaźnika nexus wykluczyć koszty, które nie są, lub ze swej natury nie mogą być, bezpośrednio związane z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem konkretnych kwalifikowanych IP. OECD jako przykład braku możliwości ustalenia bezpośredniego związania kosztu z kwalifikowanymi IP podaje koszt budynku (nabycia, utrzymania, etc.), w którym wytwarzane są kwalifikowane IP. Taki koszt jest kosztem jedynie pośrednio związanym z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem kwalifikowanego IP i dlatego nie może zawierać się we wskaźniku nexus.

Jakie prawa własności intelektualnej kwalifikują się do IP BOX?

 • Autorskie prawo do programu komputerowego
 • Prawo ochronne na wzór użytkowy
 • Prawo rejestracji wzoru użytkowego
 • Prawo rejestracji topografii  układu scalonego
 • Dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub ochrony roślin
 • Wyłączne prawo do nowej odmiany roślin
 • Prawo rejestracji produktu leczniczego i weterynaryjnego
 • Patent

Od jakiej kwoty przychodów korzystanie z IP BOX będzie opłacalne?

Każdy przypadek należy ocenić indywidualnie.

Zakładając, że u podatnika:

– suma dochodów osiągniętych z kwalifikowanych praw własności intelektualnych w roku podatkowym wynosi 10 mln zł;

– koszty na działalność B+R prowadzoną w związku z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej wynoszą 1,5 mln zł;

– koszty na nabycie wyników prac B+R od podmiotu powiązanego wynoszą 150 tys. zł;

– koszty na nabycie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej wynoszą 300 tys. zł

Oszczędność podatkowa za 1 rok wyniesie 1,4 mln zł.

Co może zakwestionować Urząd Skarbowy?

Można się spodziewać, że rozlicznie IP Box w zeznaniu rocznym za dany rok może spowodować automatycznie przeprowadzanie czynności sprawdzających przez organ podatkowy, jak to miało miejsce w przypadku ulgi B+R.

Fiskus sprawdza sposób zastosowania oraz wyliczania ulgi. Dodatkowo konieczne może być przesłanie dokumentacji źródłowej potwierdzającej prawidłowość wyliczenia wysokości ulgi np. pliki z kalkulacjami, zestawienia.

W odróżnieniu do dobrze już znanej ulgi B+R nie wystarczy już plik w Excelu – korzystanie z IP Box wymaga otworzenia osobnych kont pomocniczych w celu wyodrębnienia operacji dotyczących działań badawczo-rozwojowych.

Zamów poradę online

Field is required!
Field is required!
Field is required!

KR Group to polska, dynamicznie rozwijająca się grupa księgowo-podatkowa o międzynarodowym zasięgu.

Skąd pochodzą nasi Klienci?

mapa
Back To Top