skip to Main Content

5%

stawka podatku
dochodowego dla
innowatorów - IP BOX!

Uzyskujesz przychód z patentów lub innych praw własności intelektualnej?

Działasz np. w sektorze biotechnologicznym, farmaceutycznym bądź IT?

Zapytanie ofertowe Zamów poradę online

Skorzystaj z doświadczenia
naszych ekspertów.

ilustracja_postaci

5%

stawka podatku dochodowego dla innowatorów - IP BOX!

Uzyskujesz przychód z patentów lub innych praw własności intelektualnej?

Działasz np. w sektorze biotechnologicznym, farmaceutycznym bądź IT?

Nie prowadziłeś ewidencji w czasie rzeczywistym? Bez obaw! Nadal masz szansę rozliczyć się za rok 2019 i 2020.

Ulga IP BOX

Ulga Innovation Box (IP BOX) to forma preferencyjnego opodatkowania dochodów, wprowadzona w 2019 roku. Ulga jest skierowana przede wszystkim do przedsiębiorców, których dochód pochodzi z innowacyjnej działalności o charakterze badawczo-rozwojowym. Dotychczas ulga IP Box swoją największą popularność zyskała wśród programistów działających w formie jednoosobowych działalności gospodarczych.

Dlaczego warto?

IP Box stanowi formę preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej. Z ulgi IP Box mogą skorzystać zarówno podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, jak i osób fizycznych.
W przypadku podatników PIT występuje od tej zasady jeden wyjątek - z ulgi nie mogą skorzystać podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie w formie ryczałtu ewidencjonowanego.

IP BOX w praktyce

Podatnik od stycznia 2021 roku prowadzi działalność badawczo-rozwojową i tworzy kwalifikowane prawo własności intelektualnej, spełniając tym samym podstawowe przesłanki zastosowania ulgi IP Box.

Czy wobec tego można zastosować 5-procentową stawkę podatku dochodowego?

Dla kogo?

Ulga IP Box jest adresowana do przedsiębiorstw oraz osób bezpośrednio zajmujących się działalnością badawczo-rozwojową, będących jednoczenie właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami kwalifikowanego prawa własności intelektualnej tzw. kwalifikowanego IP.

Zamknięty katalog kwalifikowanych praw własności intelektualnej objętych preferencją IP Box obejmuje:

 • autorskie prawa do programu komputerowego
 • prawo ochronne na wzór użytkowy
 • prawo rejestracji wzoru użytkowego
 • prawo rejestracji topografii układu scalonego
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub ochrony roślin
 • wyłączne prawo do nowej odmiany roślin
 • prawo rejestracji produktu leczniczego i weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu
 • patent

Oferta KR Group

Jeśli zastanawiasz się czy spełniasz wszystkie warunki aby skorzystać z 5 procentowej stawki podatku dochodowego, skontaktuj się z nami i skorzystajz doświadczenia ekspertów KR Group.

Nasze wsparcie:

 • oferujemy pomoc w sporządzeniu indywidualnej interpretacji podatkowej potwierdzającej możliwość skorzystania z ulgi IP Box,
 •  wesprzemy Cię podczas czynności sprawdzających/kontroli, które mogą być prowadzone przez urząd skarbowy w związku z wystąpieniem o zwrot podatku bądź zaliczenie go na poczet przyszłych zobowiązań,
 • posiadamy także bogate doświadczenie w weryfikacji oraz sporządzeniu umów, a także ewidencji IP Box.

Raport Innovation Box

Ulga IP BOX została wprowadzona, aby pobudzić rynek nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań.

Najszybciej na ulgę zareagowali mikroprzedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, komercjalizujący prawa do oprogramowania komputerowego. Wśród śpiących beneficjentów ulgi znajdują się przedsiębiorcy z sektora produkcji, biotechnologii, przemysłu oraz usług.

W której grupie jesteś?

IPBOX_report_cover_webIPBOX

FAQ

Czy ewidencja IP Box musi być prowadzona na bieżąco?

Co do zasady ewidencja dla celów IP Box nie musi być prowadzona na bieżąco, ponieważ przepisy nie zawierają takiego wymogu, natomiast nie zwalnia to podatnika z obowiązku gromadzenia wszelkich informacji związanych z Innovation Box.

Co może zakwestionować Urząd Skarbowy?

Można się spodziewać, że rozlicznie IP Box w zeznaniu rocznym za dany rok może spowodować automatycznie przeprowadzanie czynności sprawdzających przez organ podatkowy, jak to miało miejsce w przypadku ulgi B+R.

Fiskus sprawdza sposób zastosowania oraz wyliczania ulgi. Dodatkowo konieczne może być przesłanie dokumentacji źródłowej potwierdzającej prawidłowość wyliczenia wysokości ulgi np. pliki z kalkulacjami, zestawienia.

W odróżnieniu do dobrze już znanej ulgi B+R nie wystarczy już plik w Excelu – korzystanie z IP Box wymaga otworzenia osobnych kont pomocniczych w celu wyodrębnienia operacji dotyczących działań badawczo-rozwojowych.

Co muszę zrobić, aby skorzystać z IP Box za 2019 oraz 2020?

1) Złożyć wniosek o wydanie interpretacji podatkowej potwierdzającej prawo do skorzystania z IP Box;

2) Złożyć PIT za 2019 bądź 2020 rok w standardowy sposób z zastosowaniem 19% stawki liniowej bądź skali podatkowej (bez zastosowania stawki 5% wynikającej z IP Box);

3) Po otrzymaniu pozytywnej interpretacji podatkowej, należy przygotować rozliczenie PIT za rok 2019 bądź 2020 pod IP Box i złożyć korektę zeznania za rok 2019 bądź 2020 z uwzględnieniem IP Box.

Czy zamiast zwrotu, można wystąpić o zaliczenie zwrotu IP Box na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych?

Tak, zamiast zwrotu można wystąpić o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań.

Czy skorzystanie z ulgi IP Box oznacza, że podatnik będzie płacił 5% podatku miesięcznie?

Nie, ulga IP Box jest ulgą roczną. Oznacza to, że podatnik musi co miesiąc płacić standardową stawkę podatku dochodowego, a następnie wystąpić o jego zwrot.

Kontakt

team

Katarzyna Adamowicz
Head of Tax

k.adamowicz@krgroup.pl
(+48) 22 262 81 29

Napisz do nas

To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

ilustracja_postaci

Nie prowadziłeś ewidencji w czasie rzeczywistym? Bez obaw! Nadal masz szansę rozliczyć się za rok 2019 i 2020.

Ulga IP BOX

Ulga Innovation Box (IP BOX) to forma preferencyjnego opodatkowania dochodów, wprowadzona w 2019 roku. Ulga jest skierowana przede wszystkim do przedsiębiorców, których dochód pochodzi z innowacyjnej działalności o charakterze badawczo-rozwojowym. Dotychczas ulga IP Box swoją największą popularność zyskała wśród programistów działających w formie jednoosobowych działalności gospodarczych.

Dla kogo?

Ulga IP Box jest adresowana do przedsiębiorstw oraz osób bezpośrednio zajmujących się działalnością badawczo-rozwojową, będących jednoczenie właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami kwalifikowanego prawa własności intelektualnej tzw. kwalifikowanego IP.

Zamknięty katalog kwalifikowanych praw własności intelektualnej objętych preferencją IP Box obejmuje:

 • autorskie prawa do programu komputerowego
 • prawo ochronne na wzór użytkowy
 • prawo rejestracji wzoru użytkowego
 • prawo rejestracji topografii układu scalonego
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub ochrony roślin
 • wyłączne prawo do nowej odmiany roślin
 • prawo rejestracji produktu leczniczego i weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu
 • patent

Dlaczego warto?

IP Box stanowi formę preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej. Z ulgi IP Box mogą skorzystać zarówno podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, jak i osób fizycznych.
W przypadku podatników PIT występuje od tej zasady jeden wyjątek - z ulgi nie mogą skorzystać podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie w formie ryczałtu ewidencjonowanego.

Oferta KR Group

Jeśli zastanawiasz się czy spełniasz wszystkie warunki aby skorzystać z 5 procentowej stawki podatku dochodowego, skontaktuj się z nami i skorzystaj
z doświadczenia ekspertów KR Group.

Nasze wsparcie:

 • oferujemy pomoc w sporządzeniu indywidualnej interpretacji podatkowej potwierdzającej możliwość skorzystania z ulgi IP Box,
 • wesprzemy Cię podczas czynności sprawdzających/kontroli, które mogą być prowadzone przez urząd skarbowy w związku z wystąpieniem o zwrot podatku bądź zaliczenie go na poczet przyszłych zobowiązań,
 • posiadamy także bogate doświadczenie w weryfikacji oraz sporządzeniu umów, a także ewidencji IP Box.

Raport Innovation Box

Ulga IP BOX została wprowadzona, aby pobudzić rynek nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań.

Najszybciej na ulgę zareagowali mikroprzedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, komercjalizujący prawa do oprogramowania komputerowego. Wśród śpiących beneficjentów ulgi znajdują się przedsiębiorcy z sektora produkcji, biotechnologii, przemysłu oraz usług.

W której grupie jesteś?

FAQ

Czy ewidencja IP Box musi być prowadzona na bieżąco?

Co do zasady ewidencja dla celów IP Box nie musi być prowadzona na bieżąco, ponieważ przepisy nie zawierają takiego wymogu, natomiast nie zwalnia to podatnika z obowiązku gromadzenia wszelkich informacji związanych z Innovation Box.

Co może zakwestionować Urząd Skarbowy?

Można się spodziewać, że rozlicznie IP Box w zeznaniu rocznym za dany rok może spowodować automatycznie przeprowadzanie czynności sprawdzających przez organ podatkowy, jak to miało miejsce w przypadku ulgi B+R.

Fiskus sprawdza sposób zastosowania oraz wyliczania ulgi. Dodatkowo konieczne może być przesłanie dokumentacji źródłowej potwierdzającej prawidłowość wyliczenia wysokości ulgi np. pliki z kalkulacjami, zestawienia.

W odróżnieniu do dobrze już znanej ulgi B+R nie wystarczy już plik w Excelu – korzystanie z IP Box wymaga otworzenia osobnych kont pomocniczych w celu wyodrębnienia operacji dotyczących działań badawczo-rozwojowych.

Co muszę zrobić, aby skorzystać z IP Box za 2019 oraz 2020?

1) Złożyć wniosek o wydanie interpretacji podatkowej potwierdzającej prawo do skorzystania z IP Box;

2) Złożyć PIT za 2019 bądź 2020 rok w standardowy sposób z zastosowaniem 19% stawki liniowej bądź skali podatkowej (bez zastosowania stawki 5% wynikającej z IP Box);

3) Po otrzymaniu pozytywnej interpretacji podatkowej, należy przygotować rozliczenie PIT za rok 2019 bądź 2020 pod IP Box i złożyć korektę zeznania za rok 2019 bądź 2020 z uwzględnieniem IP Box.

Czy zamiast zwrotu, można wystąpić o zaliczenie zwrotu IP Box na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych?

Tak, zamiast zwrotu można wystąpić o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań.

Czy skorzystanie z ulgi IP Box oznacza, że podatnik będzie płacił 5% podatku miesięcznie?

Nie, ulga IP Box jest ulgą roczną. Oznacza to, że podatnik musi co miesiąc płacić standardową stawkę podatku dochodowego, a następnie wystąpić o jego zwrot.

Zamów poradę online

To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

KR Group to polska, dynamicznie rozwijająca się grupa księgowo-podatkowa o międzynarodowym zasięgu.

Skąd pochodzą nasi Klienci?

mapa
Back To Top