skip to Main Content

5%

stawka podatku
dochodowego dla
innowatorów - IP BOX!

Uzyskujesz przychód z patentów lub innych praw własności intelektualnej?

Działasz np. w sektorze biotechnologicznym, farmaceutycznym bądź IT?

Zapytanie ofertowe Zamów poradę online

Skorzystaj z naszych
bezpłatnych konsultacji.

ilustracja_postaci

5%

stawka podatku dochodowego dla innowatorów – IP BOX!

Uzyskujesz przychód z patentów lub innych praw własności intelektualnej?

Działasz np. w sektorze biotechnologicznym, farmaceutycznym bądź IT?

Nie prowadziłeś ewidencji w czasie rzeczywistym? Bez obaw! Nadal masz szansę rozliczyć się za rok 2020.

FAQ

Co muszę zrobić, aby skorzystać z IP Box za 2019 rok?

1) Złożyć wniosek o wydanie interpretacji podatkowej potwierdzającej prawo do skorzystania z IP Box;

2) Złożyć PIT za 2019 rok w standardowy sposób z zastosowaniem 19% stawki liniowej bądź skali podatkowej (bez zastosowania stawki 5% wynikającej z IP Box);

3) Po otrzymaniu pozytywnej interpretacji podatkowej, należy przygotować rozliczenie PIT za 2019 rok pod IP Box
i złożyć korektę zeznania za 2019 rok z uwzględnieniem IP Box.

Jaki jest główny cel IP BOX?

IP Box stanowi formę preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej.

Celem wprowadzenia jest wspieranie działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej w Polsce.

Wśród głównych narzędzi fiskalnych zmierzających do stymulowania takiej działalności jest również wprowadzona 1.01.2016 r. ulga na prace badawczo-rozwojowe, zwana zazwyczaj ulgą B+R.

Czym różni się IP BOX od ulgi B+R?

Ulga B+R to typowa ulga podatkowa. IP Box nie jest ulgą podatkową, lecz umożliwia skorzystanie z preferencyjnej (obniżonej) stawki podatkowej w odniesienie do dochodów ze źródeł kwalifikowanych.

Sposób ewidencjowania dla potrzeb IP Box jest bardziej rozbudowany niż w przypadku ulgi B+R.

Dodatkowo, wyłączenia i ograniczenia dotyczące kwalifikowalności wydatków dla potrzeb ulgi B+R nie będą miały zastosowania przy obliczaniu wskaźnika nexus w IP Box.

Najważniejsze jest jednak to, że IP Box można łączyć z Ulgą B+R, prowadzeniem działalności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej czy też z decyzją o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Co oznacza “bezpośredniość” w kontekście B+R?

Warunkiem koniecznym dla skorzystania z preferencji IP Box jest wymóg prowadzenia przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej bezpośrednio związanej z wytworzeniem, rozwojem lub ulepszeniem kwalifikowanego IP, co jest wyrazem zgodności tej preferencji z podejściem nexus z Raportu OECD BEPS Plan Działania nr 5.

Zgodnie z wyjaśnieniami OECD w akapicie 39 Raportu OECD istotne jest to, aby ze wskaźnika nexus wykluczyć koszty, które nie są, lub ze swej natury nie mogą być, bezpośrednio związane z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem konkretnych kwalifikowanych IP. OECD jako przykład braku możliwości ustalenia bezpośredniego związania kosztu z kwalifikowanymi IP podaje koszt budynku (nabycia, utrzymania, etc.), w którym wytwarzane są kwalifikowane IP.

Taki koszt jest kosztem jedynie pośrednio związanym z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem kwalifikowanego IP i dlatego nie może zawierać się we wskaźniku nexus.

Jakie prawa własności intelektualnej kwalifikują się do IP BOX?

 • Autorskie prawo do programu komputerowego
 • Prawo ochronne na wzór użytkowy
 • Prawo rejestracji wzoru użytkowego
 • Prawo rejestracji topografii  układu scalonego
 • Dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub ochrony roślin
 • Wyłączne prawo do nowej odmiany roślin
 • Prawo rejestracji produktu leczniczego i weterynaryjnego
 • Patent

Od jakiej kwoty przychodów korzystanie z IP BOX będzie opłacalne?

Każdy przypadek należy ocenić indywidualnie.

Zakładając, że u podatnika:

– suma dochodów osiągniętych z kwalifikowanych praw własności intelektualnych w roku podatkowym wynosi 10 mln zł;

– koszty na działalność B+R prowadzoną w związku z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej wynoszą 1,5 mln zł;

– koszty na nabycie wyników prac B+R od podmiotu powiązanego wynoszą 150 tys. zł;

– koszty na nabycie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej wynoszą 300 tys. zł

Oszczędność podatkowa za 1 rok wyniesie 1,4 mln zł.

Co może zakwestionować Urząd Skarbowy?

Można się spodziewać, że rozlicznie IP Box w zeznaniu rocznym za dany rok może spowodować automatycznie przeprowadzanie czynności sprawdzających przez organ podatkowy, jak to miało miejsce w przypadku ulgi B+R.

Fiskus sprawdza sposób zastosowania oraz wyliczania ulgi. Dodatkowo konieczne może być przesłanie dokumentacji źródłowej potwierdzającej prawidłowość wyliczenia wysokości ulgi np. pliki z kalkulacjami, zestawienia.

W odróżnieniu do dobrze już znanej ulgi B+R nie wystarczy już plik w Excelu – korzystanie z IP Box wymaga otworzenia osobnych kont pomocniczych w celu wyodrębnienia operacji dotyczących działań badawczo-rozwojowych.

Kontakt

team

Katarzyna Adamowicz
Head of Tax

k.adamowicz@krgroup.pl
(+48) 22 262 81 29

Napisz do nas

To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

ilustracja_postaci

FAQ

Co muszę zrobić, aby skorzystać z IP Box za 2019 rok?

1) Złożyć wniosek o wydanie interpretacji podatkowej potwierdzającej prawo do skorzystania z IP Box;

2) Złożyć PIT za 2019 rok w standardowy sposób z zastosowaniem 19% stawki liniowej bądź skali podatkowej (bez zastosowania stawki 5% wynikającej z IP Box);

3) Po otrzymaniu pozytywnej interpretacji podatkowej, należy przygotować rozliczenie PIT za 2019 rok pod IP Box i złożyć korektę zeznania za 2019 rok z uwzględnieniem IP Box.

Jaki jest główny cel IP BOX?

IP Box stanowi formę preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej.

Celem wprowadzenia jest wspieranie działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej w Polsce.

Wśród głównych narzędzi fiskalnych zmierzających do stymulowania takiej działalności jest również wprowadzona 1.01.2016 r. ulga na prace badawczo-rozwojowe, zwana zazwyczaj ulgą B+R.

Czym różni się IP BOX od ulgi B+R?

Ulga B+R to typowa ulga podatkowa. IP Box nie jest ulgą podatkową, lecz umożliwia skorzystanie z preferencyjnej (obniżonej) stawki podatkowej w odniesienie do dochodów ze źródeł kwalifikowanych.

Sposób ewidencjowania dla potrzeb IP Box jest bardziej rozbudowany niż w przypadku ulgi B+R.

Dodatkowo, wyłączenia i ograniczenia dotyczące kwalifikowalności wydatków dla potrzeb ulgi B+R nie będą miały zastosowania przy obliczaniu wskaźnika nexus w IP Box.

Najważniejsze jest jednak to, że IP Box można łączyć z Ulgą B+R, prowadzeniem działalności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej czy też z decyzją o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Co oznacza “bezpośredniość” w kontekście B+R?

Warunkiem koniecznym dla skorzystania z preferencji IP Box jest wymóg prowadzenia przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej bezpośrednio związanej z wytworzeniem, rozwojem lub ulepszeniem kwalifikowanego IP, co jest wyrazem zgodności tej preferencji z podejściem nexus z Raportu OECD BEPS Plan Działania nr 5. Zgodnie z wyjaśnieniami OECD w akapicie 39 Raportu OECD istotne jest to, aby ze wskaźnika nexus wykluczyć koszty, które nie są, lub ze swej natury nie mogą być, bezpośrednio związane z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem konkretnych kwalifikowanych IP. OECD jako przykład braku możliwości ustalenia bezpośredniego związania kosztu z kwalifikowanymi IP podaje koszt budynku (nabycia, utrzymania, etc.), w którym wytwarzane są kwalifikowane IP. Taki koszt jest kosztem jedynie pośrednio związanym z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem kwalifikowanego IP i dlatego nie może zawierać się we wskaźniku nexus.

Jakie prawa własności intelektualnej kwalifikują się do IP BOX?

 • Autorskie prawo do programu komputerowego
 • Prawo ochronne na wzór użytkowy
 • Prawo rejestracji wzoru użytkowego
 • Prawo rejestracji topografii  układu scalonego
 • Dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub ochrony roślin
 • Wyłączne prawo do nowej odmiany roślin
 • Prawo rejestracji produktu leczniczego i weterynaryjnego
 • Patent

Od jakiej kwoty przychodów korzystanie z IP BOX będzie opłacalne?

Każdy przypadek należy ocenić indywidualnie.

Zakładając, że u podatnika:

– suma dochodów osiągniętych z kwalifikowanych praw własności intelektualnych w roku podatkowym wynosi 10 mln zł;

– koszty na działalność B+R prowadzoną w związku z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej wynoszą 1,5 mln zł;

– koszty na nabycie wyników prac B+R od podmiotu powiązanego wynoszą 150 tys. zł;

– koszty na nabycie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej wynoszą 300 tys. zł

Oszczędność podatkowa za 1 rok wyniesie 1,4 mln zł.

Co może zakwestionować Urząd Skarbowy?

Można się spodziewać, że rozlicznie IP Box w zeznaniu rocznym za dany rok może spowodować automatycznie przeprowadzanie czynności sprawdzających przez organ podatkowy, jak to miało miejsce w przypadku ulgi B+R.

Fiskus sprawdza sposób zastosowania oraz wyliczania ulgi. Dodatkowo konieczne może być przesłanie dokumentacji źródłowej potwierdzającej prawidłowość wyliczenia wysokości ulgi np. pliki z kalkulacjami, zestawienia.

W odróżnieniu do dobrze już znanej ulgi B+R nie wystarczy już plik w Excelu – korzystanie z IP Box wymaga otworzenia osobnych kont pomocniczych w celu wyodrębnienia operacji dotyczących działań badawczo-rozwojowych.

Zamów poradę online

To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

KR Group to polska, dynamicznie rozwijająca się grupa księgowo-podatkowa o międzynarodowym zasięgu.

Skąd pochodzą nasi Klienci?

mapa
Back To Top