skip to Main Content
Slide 1
MDR BOX

Pierwsza kompleksowa oferta na rynku w zakresie raportowania schematów podatkowych.

mdr

MDR BOX

Podatnicy nadal nie mają jasności w zakresie kwalifikacji schematów podatkowych, pomimo że przepisy o MDR (Mandatory Disclosure Rules) obowiązują od stycznia 2019 roku. Wysokie kary za niedopełnienie obowiązku raportowania i niepewność interpretacyjna istotnie podnoszą ryzyko fiskalne, operacyjne i biznesowe.

MDR CHECK

  • czy jesteś przekonany, że ulgi i uzgodnienia z których korzystasz nie spełniają przesłanek schematu podatkowego?
  • czy dopełniłeś (lub inne podmioty obowiązane) obowiązków raportowania schematów podatkowych za rok 2019?
  • czy jesteś gotowy do zmian zasad raportowania wiążących się z ponownym raportowaniem transgranicznych schematów podatkowych, zgodnie z planowaną nowelizacją przepisów w roku 2020?

6 grzechów głównych MDR

Sprawdź, czy brzmi znajomo!

  1. Nie zidentyfikowałem czy przeprowadzone transakcje stanowią schemat podatkowy;
  2. Nie zaraportowałem uzgodnień (transakcji), które objęte są obowiązkiem raportowania;
  3. Nie wiem czy powinienem przygotować wewnętrzną procedurę w zakresie MDR dla mojej organizacji;
  4. Nie wyznaczyłem osoby odpowiedzialnej za kwestię związane z raportowaniem;
  5. Nie organizuje szkoleń poszerzających wiedzę związaną z tematyką raportowania;
  6. Nie korzystam ze wsparcia zewnętrznego w zakresie raportowania schematów podatkowych.

NASZA OFERTA:

Analiza MDR pojedynczej transakcji

1) Analiza wybranej transakcji wskazanej przez klienta  pod kątem potencjalnych obowiązków MDR  w zakresie raportowania retrospektywnego (wstecznego) oraz bieżącego.

2) Przygotowanie podsumowania zawierającego informacje dotyczące statusu MDR analizowanej transakcji.

Analiza MDR w odniesieniu do transakcji przeprowadzonych od 26.06.2018 roku

pod kątem występowania obowiązków raportowych na podstawie polskich przepisów o MDR

1) Analiza transakcji pod kątem MDR w odniesieniu do obowiązków sprawozdawczych zarówno wstecznych, jak i bieżących.

2) Przygotowanie podsumowania zawierającego informacje dotyczące statusu MDR analizowanych transakcji.

Comiesięczne monitorowanie MDR

1) Comiesięczna analiza transakcji pod kątem występowania obowiązków  MDR

2) Przygotowanie pisemnego miesięcznego podsumowania.

Reprezentowanie w zakresie obowiązkowego raportowania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

Zgłoszenie transakcji podlegającej raportowaniu w imieniu klienta (pełnomocnictwo)

FAQ:

Czy można otrzymać interpretację podatkową w zakresie MDR?

Dotychczas Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odmawiał wydania interpretacji indywidualnej, co dodatkowo utrudniało podatnikowi zaklasyfikowanie swoich aktywności pod kątem MDR.

[Wojewódzki Sąd Administracyjny Warszawie wyrokiem z 11 marca 2020 roku uchylił dwa postanowienia Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, dotyczące tych praktyk]

Czy skorzystanie z ulg bądź zwolnień podatkowych to schemat podatkowy?

Zgodnie z objaśnieniami podatkowymi skorzystanie z ulg bądź zwolnień podatkowych nie stanowi schematu podatkowego, o ile nadrzędnym celem powołania podmiotu nie było skorzystanie z preferencji podatkowych.

Czy wypłata dywidendy do zagranicznego udziałowca może być schematem podatkowym?

Tak, jeżeli wartość dywidendy przekracza 25 mln zł.

Czy przejście z etatu na samozatrudnienie może być schematem podatkowym?

Tak, pod warunkiem, że taka osoba bądź płatnik spełniają kryterium kwalifikowanego korzystającego.

Czy zmiana formy prowadzenia działalności ze spółki kapitałowej na osobową może być schematem podatkowym?

Wg opinii organów podatkowych zmiana ta kwalifikowana jest jako schemat podatkowy. Istnieją argumenty za tym, aby taka zmiana formy działalności nie była schematem podatkowym.

Potencjalne kary w przypadku niedopełnienia obowiązków.

Ordynacja podatkowa przewiduje sankcje za brak przestrzegania przepisów o MDR. Kary za m.in. brak wprowadzenia procedury przeciwdziałania nieraportowania schematów podatkowych przez podmioty obowiązane, mogą wynieść nawet do 10 mln zł.

W Kodeksie karnym skarbowym również przewidziano sankcje. Przepisy przewidują kary grzywny (do 21,6 mln zł) za niezaraportowanie schematu bądź spóźnione złożenie raportu, a także inne zachowania penalizowane w art. 80f kodeksu karnego skarbowego. Przewidziano również karę grzywny za posługiwanie się nieważnym numerem schematu podatkowego (do 7,2 mln zł).

Katarzyna Adamowicz

Head of Tax

T: (+48) 22 262 81 29
@: k.adamowicz@krgroup.pl

Katarzyna_team

Katarzyna Adamowicz

Head of Tax

T: (+48) 22 262 81 29
@: k.adamowicz@krgroup.pl

Oferta

MDR BOX

Zidentyfikujemy i zaraportujemy schematy podatkowe występujące w Twojej firmie!

 

Back To Top