Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Czy otwarcie galerii handlowych poprawi sytuację finansową najemców i właścicieli centrów handlowych?

Nie wszyscy przedsiębiorcy skorzystają na wprowadzeniu przepisów „odmrażających”, a Ci którzy będą mogli wznowić handel będą zmuszeni ponieść koszty zachowania szczególnej higieny, przy czym nie mogą liczyć na duże zyski z uwagi na ograniczenia ilości klientów.
Autor:

Nowa normalność i wprowadzone restrykcje

W zakresie zwiększenia bezpieczeństwa pracowników i klientów wprowadzono środki indywidualnej ochrony (obowiązek używania maseczek ochronnych, rękawic jednorazowych oraz ogólnie dostępne preparaty do dezynfekcji rąk).  W centrach handlowych mogą też funkcjonować tzw. wyspy handlowe (pod warunkiem oddzielenia lad i stanowisk kasowych specjalnymi przesłonami z tworzywa sztucznego oraz wyłączenia dostępu klientom do wnętrza wyspy). Pracownicy mają obowiązek wykonywania swoich obowiązków w rękawiczkach, z równoczesnym zakryciem ust i nosa, obsługując maksymalnie jedną osobę.  Dodatkowo został wprowadzony limit osób, które mogą przebywać w galerii handlowe, wynoszący 1 osobę na 15 m kw. powierzchni handlowej.

Możliwość przedłużenia umów najmu

Należy zwrócić uwagę na szczególny przepis (art. 15ze ust. 2 ustawy tzw. Tarczy antykryzysowej) odnoszący się do ustania zakazu prowadzenia handlu i możliwości przedłużenia umów najmu na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania umowy przez dłuższy okres, tj. okres trwania zakazu i dodatkowe 6 m-cy od dnia odwołania tego zakazu.

Warunkiem jest złożenie przez najemcę przedłużenia czasowo wygaszonego stosunku prawnego na takich samych zasadach jak wynikające z postanowień umowy w terminie 3 m-cy od dnia zniesienia zakazu. Przepisy zostały wprowadzone, aby chronić interesy obu stron umowy, bowiem mają zrekompensować wynajmującemu straty, w związku z tym, że nie otrzyma czynszu za okres zakazu. W zamian za to umowa najmu może zostać przedłużona, a w przyszłości  wynajmujący otrzyma świadczenie od najemcy za ten dodatkowy okres.

Czy konieczne będzie zawarcie porozumienia przez strony umowy?

Wątpliwości może budzić jednak fakt, iż przepis ten literalnie stanowi o powinności złożenia takiej oferty wyłącznie przez najemcę i nie wyjaśnia czy obowiązuje na zasadzie przymusu czy jedynie jednej z dostępnych możliwości. Jak wskazano w ust. 4 tego artykułu przepisy te nie uchybiają przepisom Kodeksu Cywilnego. Oznacza to, że wprowadzone rozwiązanie nie pozbawia stron umów korzystania z innych rozwiązań wynikających z prawa zobowiązań, określonych w Kodeksie cywilnym, w przypadku ograniczenia swobody działalności gospodarczej. Finalnie może okazać się, że najlepszym rozwiązaniem w tym wypadku jest zawarcie porozumienia przez strony, które w jak najszerszym stopniu będzie uwzględniać obustronny interes.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w wytycznych przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z Głównym Inspektorem Sanitarny dla funkcjonowania obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2000 m2 (galerii handlowych, parków handlowych i obiektów handlowych nieprowadzących przeważającej  działalności spożywczej) w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce  https://www.gov.pl/web/rozwoj/centra-handlowe.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right