skip to Main Content
Slide 1

Jak prowadzić biznes w okresie epidemii? Najnowsze informacje

Wyzwania dla właścicieli sklepów i sieci handlowych

Przedsiębiorcy posiadający sklepy w obiektach handlowych powyżej 2000 m kw., z uwagi na panujący zakaz, znaleźli się w sytuacji, w której nie mają realnej szansy na prowadzenie działalności. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i obawom właścicieli sklepów i sieci handlowych wprowadzono zmiany, które mają ułatwić im utrzymanie płynności.

Pomoc dla najemców

Nowelizacja specustawy o koronawirusie zakłada wygaszenie wzajemnych zobowiązań z umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy związanej z oddaniem do użytkowania powierzchni handlowej. Dla najemców oznacza to brak konieczności płacenia czynszu, natomiast dla wynajmujących – brak konieczności udostępniania powierzchni do korzystania.

Konieczność uregulowania zaległego czynszu?

Wątpliwości wśród najemców budzi także kwestia tego, czy po zakończeniu stanu epidemii pojawi się konieczność uregulowania zaległego czynszu. Według ustawy taka konieczność nie wystąpi, o ile po zakończeniu stanu epidemii najemca złoży wynajmującemu ofertę przedłużenia umowy na takich samych warunkach jak dotychczas. Okres obowiązywania nowej umowy powinien wynosić sześć miesięcy plus czas obowiązywania zakazu handlu. Oznacza to, że jeśli okres epidemii będzie trwał 3 miesiące, nowa umowa będzie musiała zostać zawarta na 6+3=9 miesięcy.

Dodatkowe świadczenia na rzecz wynajmujących

Wprowadzenie Tarczy Antykryzysowej 2.0 spotkało się z dezaprobatą ze strony Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług, organizacji zrzeszającej 190 firm z sektora handlu. Według wydanego przezeń oświadczenia nie należy tworzyć tarczy od zera, a jedynie rozszerzyć dotychczas zaproponowane rozwiązania.

Oświadczenie wydane przez ZPPHiU było odpowiedzią na postulaty właścicieli galerii handlowych zrzeszonych w stowarzyszeniu GRUPA 305. Według jego członków nowa wersja tarczy powinna zawierać zapis o zobowiązaniu najemców do uiszczania opłaty wynoszącej 8% obrotów jako całkowitej opłaty dla wynajmujących do momentu osiągnięcia 90% przychodów z 2019 roku. ZPPHiU przystało na ten postulat, stwierdzając, że ważne jest uwzględnienie interesów obu stron.

Inne postulaty ZPPHiU to między innymi zapewnienie wynajmującym prolongaty terminu opłat odsetek i rat kapitałowych, przedłużenie umów najmu o okres zwolnienia z czynszu, zapewnienie finansowania koniecznego do utrzymania płynności najemców i wynajmujących oraz przedłużenie co najmniej do końca roku obecnie obowiązujących regulacji dotyczących wsparcia wynagrodzeń w wypadku przestojów lub obniżenia czasu pracy.

Back To Top