Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Zmiany w sposobie podpisu sprawozdań spółek przez członków zarządu

Z dniem 1 stycznia 2022 roku nastąpiła zmiana zasad podpisywania rocznych sprawozdań finansowych spółek przez członków zarządu.
Autor:
Anita Supel
Accounting Director

Do tej pory istniał wymóg podpisania sprawozdania finansowego podpisami elektronicznymi przez wszystkich członków zarządu.

Od 1 stycznia 2022 r. elektroniczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności może podpisać jeden członek zarządu wieloosobowego.

Uproszczenie to wymaga spełnienia kilku warunków:

  1. Wszystkie pozostałe osoby wchodzące w skład zarządu muszą złożyć oświadczenia, że dokumenty finansowe spełniają wymagania przewidziane w ustawie. Oświadczenia takie powinny być sporządzone:
  • w postaci elektronicznej oraz opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, albo
  • w postaci papierowej oraz opatrzone własnoręcznym podpisem.

W przypadku odmowy złożenia oświadczenia konieczne będzie sporządzenie pisemnego uzasadnienia odmowy złożenia takiego oświadczenia. Odmowa złożenia oświadczenia będzie traktowana równoznacznie z odmową podpisania sprawozdania, co oznacza, że będzie musiała zostać uzasadniona.

2. Elektroniczna kopia oświadczeń

Jeśli powyższe oświadczenia zostały sporządzone w postaci papierowej– opatrzonej własnoręcznym podpisem – to członek zarządu, który podpisał dokumenty finansowe elektronicznie „jest zobowiązany do zapewnia sporządzenia elektronicznych kopii tych dokumentów".

3. Oświadczenie powinno zostać dołączone do dokumentów finansowych

Podpisanie dokumentów finansowych „na starych zasadach”, tj. przez wszystkich członków zarządu jest w dalszym ciągu dopuszczalne.

Uwaga! Wydłużeniu uległ termin złożenia sprawozdania finansowego do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej – 15 dni od zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right