Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Zmiany w opodatkowaniu VAT e-commerce od 2021

Dyrektywa 2017/2455 obliguje państwa członkowskie do wprowadzenia zmian w zakresie e-commerce.
Autor:
Gerard Goliasz
Senior TAX Specialist

Kogo dotyczą zmiany?

  • sprzedawców towarów on-line
  • sprzedawcy usług świadczonych na odległość

Od kiedy?

Nowe regulacje wejdą w życie od 2021 r.

Jak zmienią się przepisy?

Przedsiębiorca, który sprzedaje towary online lub świadczy usługi na rzecz konsumentów i przekroczy roczny próg obrotu w wysokości 10 tys. euro, będzie musiał rozliczać się z podatku VAT w nowy sposób.

Z nowych przepisów wynika, że internetowi sprzedawcy i usługodawcy zarejestrują się w odpowiedniku dzisiejszego MOSS (w którym już dziś rozliczają się większe podmioty świadczące usługi elektroniczne, nadawcze i telekomunikacyjne) tzw. portalu VAT-OSS i co kwartał złożą w nim deklaracje podatkowe, w których będą wykazywać wartość sprzedaży w poszczególnych państwach UE. Podatek od takich transakcji będzie płacony według stawek VAT obowiązujących w krajach konsumentów.

W VAT-OSS będą musieli zarejestrować się także internetowi sprzedawcy towarów o niskiej wartości (poniżej 150 euro) importowanych wcześniej spoza UE.

Sprzedaż wysyłkowa towarów importowanych z krajów trzecich

Standardowo dla obrotu wewnątrzunijnego procedura ta nie będzie się w zasadzie różniła od obecnie obowiązującej procedury dla usług elektronicznych. Inaczej jednak będzie to wyglądało w przypadku sprzedaży wysyłkowej towarów importowanych z krajów trzecich. Do tej pory taka sprzedaż w ogóle nie była identyfikowana jako sprzedaż wysyłkowa w rozumieniu Dyrektywy 112/2006, był to po prostu import towarów. Komisja Europejska, wychodząc naprzeciw przedsiębiorstwom oraz walcząc z nieuczciwymi praktykami w zakresie obrotu towarami, pod pewnymi warunkami postanowiła objąć systemem OSS również sprzedaż towarów importowanych z krajów trzecich. Procedura ta będzie wymagała dokonania zgłoszenia w jednym z państw UE, w tzw. państwie identyfikacji. Państwo identyfikacji będzie ustalane wg kryteriów określonych w dyrektywie. Państwo to będzie nadawać nr identyfikacji. W państwie identyfikacji podatnicy składać będą deklaracje VAT zawierające informacje dot. sprzedaży wysyłkowej na terytorium UE.

Podatek od towarów pochodzących z krajów trzecich będzie pobierany przez sklepy internetowe lub platformy handlowe, na których to sprzedawane będą towary. Sprzedawcy towarów o niskiej wartości z krajów trzecich będą musieli zarejestrować się na platformie-OSS, ale będą składali deklaracje za okresy miesięczne inaczej niż sprzedawcy towarów.

Wszystkie zarejestrowane podmioty będą musiały przechowywać ewidencję sprzedaży przez 10 lat.

Sprawdź naszą ofertę: Usługi VAT dla e-commerce

Konieczność ustanowienia pośrednika?

Podmioty posiadające siedzibę poza UE do stosowania procedury uproszczonej będą musiały wyznaczyć tzw. pośrednika. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami Dyrektywy pośrednik oznacza ‘’osobę mającą siedzibę we Wspólnocie ustanowioną przez podatnika prowadzącego sprzedaż na odległość towarów importowanych z terytoriów trzecich lub państw trzecich jako osobę zobowiązaną do zapłaty VAT i wypełnienia obowiązków określonych w niniejszej procedurze szczególnej w imieniu i na rzecz tego podatnika.’’

Zmiana a Brexit

Zjednoczone Królestwo opuściło UE w dniu 31 stycznia 2020 r. Zgodnie z umową o wystąpieniu UK wyjdzie z unijnego systemu VAT z dniem 31 grudnia 2020 r. Oznacza to, że brytyjscy sprzedawcy będą sprzedawcami spoza UE. Jeżeli okres przejściowy nie zostanie przedłużony, nastąpi to w tym samym czasie co wprowadzenie reformy e-handlu. Sprzedawcy będący rezydentami w Wielkiej Brytanii będą musieli zarejestrować się w jednym z państw UE, aby móc korzystać z nowego systemu OSS.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right