skip to Main Content

Zmiany w ewidencji JPK od 1 kwietnia

Część zmian ułatwiających prowadzenie prawidłowej ewidencji JPK, wchodzi w życie od 1 kwietnia. Pozostała część modyfikacji zacznie obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Obecnie projekt jest na etapie konsultacji.

Co się zmieni?

Już od rozliczeń za kwiecień 2021, mają być stosowane zmiany w zakresie:

1) oznaczeń grup towarów i usług (GTU), m.in.:
• kod GTU_01 obejmie wyłącznie napoje alkoholowe (CN 2203-2208) - zrezygnowano z odwołania do definicji ustawy o podatku akcyzowym;
• czynności udokumentowane dokumentem zbiorczym (RO) lub wewnętrznym (WEW) nie będą podlegać oznaczeniom GTU.

2) kod „TP” ograniczony zostanie do stosowania w zakresie dostaw towarów lub świadczeń usług dla podmiotu powiązanego, w których łączna kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł;

3) kod MPP będzie stosowany również do transakcji, do których mechanizm podzielonej płatności zastosowano dobrowolnie (dotychczas kod ten obejmował wyłącznie obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności);

4) doprecyzowane zostaną zapisy dotyczące wykazywania danych w zgłoszeniu celnym, rozliczeniu zamknięcia lub decyzji;

5) wskazany zostanie sposób oznaczania w ewidencji korekt in-minus przez nabywcę, dokumentem WEW.

Natomiast, od 1 lipca 2021 zostanie wprowadzona możliwość zbiorczego wykazywania paragonów z NIP do kwoty 450 zł oraz faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną, wystawianych w formie biletu - uznanych za faktury uproszczone.

Z projektem można się zapoznać: tutaj

Gerard Goliasz
Tax Specialist

Back To Top