skip to Main Content

Wzajemne poręczenia o różnej wartości z podatkiem - komentarz eksperta

Gdy wartość świadczenia pozostającego w związku z innym będzie niższa, czyli ich wartość określona dla celów podatkowych nie będzie taka sama, należy wykazać przychód z tytułu częściowo odpłatnych świadczeń.

Hubert Hajdukiewicz, specjalista podatkowy KR Group, komentuje, w dzienniku „Rzeczpospolita” (9.11.2017 r.), wyrok WSA w Poznaniu z 13 września 2017 r. (I SA/Po 1713/16).

Back To Top