skip to Main Content

VAT Brexit? Jeszcze nie w 2020.

VAT Brexit? Jeszcze nie w 2020.

31 stycznia Wielka Brytania opuściła UE na podstawie umowy z Unią Europejską. Twardego Brexitu nie będzie. Przynajmniej przez kolejne 11 miesięcy, tj. do końca 2020 r. potrwa okres przejściowy. Wielka Brytania będzie nadal uczestniczyć we wspólnym rynku i unii celnej – regulacje w tym zakresie pomiędzy UE, a Wielką Brytanią pozostaną bez zmian. Z punktu widzenia przedsiębiorców, istotne staje się wykorzystanie najbliższych miesięcy na przygotowanie się do wyjścia z unii celnej.

Chwilowo bez turbulencji

Po okresie przejściowym, przedsiębiorca z Wielkiej Brytanii podlegający rejestracji dla celów VAT w PL, chcący wykonywać działalność opodatkowaną VAT na terytorium Polski, zostanie zobowiązany do ustanowienia przedstawiciela podatkowego, bez którego nie rozliczy podatku VAT.

Zadaniem przedstawiciela podatkowego jest:

• wykonywanie obowiązków przedsiębiorcy w zakresie rozliczania podatku (sporządzanie deklaracji podatkowych oraz informacji podsumowujących),

• prowadzenie i przechowywanie dokumentacji w tym ewidencji na potrzeby rozliczeniowe.

Dotychczasowe zasady i okres przejściowyFirma Beauty XYZ, z siedzibą w Wielkiej Brytanii nabywa w Polsce towary kosmetyczne, które następnie sprzedaje zarówno w Polsce jak i do innych państw UE (w ramach wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów). W związku z tym, obowiązkiem firmy Beauty XYZ jest:

• rejestracja VAT w Polsce
• cykliczne rozliczenia podatku we właściwej deklaracji VAT
• ewentualna zapłata zobowiązania z tytułu podatku VAT

Co z działalnością firmy w Polsce od 1 stycznia 2021?

Wg. stanu prawnego obowiązującego na dzień 1.02.2020 firma Beauty XYZ chcąc dalej operować w Polsce po okresie przejściowym, zobowiązana jest do zawarcia umowy o przedstawicielstwo podatkowe.

Przedstawiciel podatkowy odpowiada solidarnie z podmiotem w Wielkiej Brytanii (w tym przypadku z firmą Beauty XYZ) za zobowiązanie podatkowe, które przedstawiciel podatkowy rozlicza w imieniu i na rzecz tego podmiotu.

Przedłużenie okresu przejściowego?

Równocześnie trudno określić w jaki sposób zachowa się polski ustawodawca po zakończeniu okresu przejściowego. Niejasne jest m.in. czy zostaną wprowadzone przepisy przejściowe dla podmiotów z Wielkiej Brytanii, czy podmioty te będą zobligowane do przedstawicielstwa podatkowego. W czarnym scenariuszu mogłoby dojść nawet do wyrejestrowania podmiotów z UK. Ponieważ warunkiem rejestracji dla celów VAT podmiotów z krajów trzecich jest ustanowienia przedstawiciela podatkowego. Jeżeli działasz w Polsce i nie chcesz zostać wyrejestrowany powinieneś po okresie przejściowym złożyć do właściwego urzędu skarbowego umowę o przedstawicielstwo podatkowe.

Gerard Goliasz
Specjalista ds. Podatków

Back To Top