Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Zmiany w transakcjach łańcuchowych

Zgodnie z projektem zmian do ustawy o VAT, z dniem 1 stycznia 2020 r. zostaną wprowadzone zmiany implementujące dyrektywę 2018/1910 w zakresie dostawy towarów w ramach tzw. transakcji łańcuchowych.
Autor:
Gerard Goliasz
Senior TAX Specialist

W efekcie wprowadzonych zmian rozliczanie podatku VAT w ramach takich transakcji ma zostać ujednolicone na terytorium całej UE.

Zmieniony zostanie charakter przesłanek uprawniających do zastosowania stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dotyczący posiadania numeru VAT UE nabywcy oraz złożenia prawidłowej informacji podsumowującej w obrocie wewnątrzwspólnotowym. Dotychczas, pomimo istnienia takich warunków w ustawie o VAT, traktowane one były w orzecznictwie sądowym jako przesłanki formalne, natomiast od 1 stycznia 2020 r. staną się przesłankami materialnymi, a więc będą musiały być spełnione aby podatnik mógł zastosować stawkę 0%.

Ponadto, istotne zmiany nastąpią w ustalaniu dostawy, która będzie mogła korzystać ze stawki 0% (dostawa transgraniczna). Co do zasady, w łańcuchu dostaw, dostawą która będzie mogła korzystać ze stawki 0% będzie dostawa tego sprzedawcy, który dokonuje dostawy do podmiotu pośredniczącego. Zgodnie z definicją podmiotu pośredniczącego zawartą w projekcie ustawy, jest nim podmiot inny niż pierwszy w kolejności dostawca towarów, który wysyła lub transportuje towar samodzielnie albo za pośrednictwem osoby trzeciej działającej na jego rzecz.

W projekcie wprowadzono również odstępstwo od tej zasady. W przypadku, gdy podmiot pośredniczący, przekaże swojemu dostawcy nr VAT UE nadany mu przez państwo członkowskie, z którego towar jest wysyłany, dostawą która będzie mogła korzystać ze stawki 0%, będzie dostawa podmiotu pośredniczącego do kolejnego nabywcy.

Pewne wątpliwości może budzić sytuacja, która nie wynika bezpośrednio z projektowanych przepisów tzn. sytuacja, gdy to pierwszy podmiot będzie dokonywał wysyłki. Wątpliwość wynika z faktu, iż zgodnie z definicją to podmiot pośredniczący dokonuje wysyłki i nie może być nim pierwszy dostawca w łańcuchu. Natomiast projektowany art. 22 ust. 2a odnosi się wyłącznie do sytuacji, w której dostawa dokonywana jest do podmiotu pośredniczącego, nie ma w nim mowy o sytuacji, w której to pierwszy podmiot dokonuje wysyłki lub transportu towarów. Jednak jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, gdy podmiotem organizującym transport jest pierwszy lub ostatni podmiot w łańcuchu, wówczas nie ma wątpliwości faktycznych, że dostawa ruchoma winna być przyporządkowana dostawie dokonywanej przez pierwszy podmiot lub dostawie dokonywanej na rzecz ostatniego podmiotu w łańcuchu.

Planowana data wejścia w życie – 1 stycznia 2020 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322050

Status – projekt na etapie prac Rządu.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right