Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

SLIM VAT 3 wejdzie w życie 1 lipca 2023 r.

5 czerwca 2023 r. ogłoszono ustawę wprowadzająca pakiet SLIM VAT 3.
Autor:
Gerard Goliasz
Senior TAX Specialist

Nowelizacja wprowadza kolejne rozwiązania, które mają uprościć i przyspieszyć rozliczanie podatku VAT.

Dotychczas Ministerstwo Finansów wprowadziło dwa pakiety mające z założenia uprościć rozliczenia VAT - SLIM VAT 1 oraz SLIM VAT 2.

Trzecia odsłona SLIM VAT:

 • podwyższa limit wartości sprzedaży dla małych podatników z 1,2 mln EUR do 2,0 mln EUR;
 • doprecyzowuje moment wykazania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ze stawką 0% w korektach deklaracji — w przypadku otrzymania dokumentów z opóźnieniem;
 • wyłącza obowiązek posiadania faktury dotyczącej wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu;
 • upraszcza przeliczanie kursów walutowych w fakturach korygujących m.in. wprowadza możliwość zastosowania jednego kursu waluty obcej dla zbiorczych faktur in minus z dnia poprzedzającego dzień wystawienia korekty;
 • wprowadza zmiany w Wiążącej Informacji Stawkowej - związanie treścią WIS podmiotu, który o nią wystąpił, zlikwidowanie opłaty za wniosek o jej wydanie;
 • wprowadza zmianę zasad wymierzania sankcji VAT, zniesienie automatyzmu w nakładaniu sankcji w zakresie jej wysokości;
 • rezygnuje z konieczności dokonywania korekty rocznej VAT naliczonego, jeżeli ostateczny współczynnik sprzedaży jest niższy i różni się nie więcej niż o 2 punkty procentowe od współczynnika wstępnego;
 • podwyższa próg, który pozwala na przyjęcie proporcji 100%, w przypadku gdy przekracza ona 98% - limit zostanie podniesiony z 500 zł do 10 tys. zł;
 • rozszerza możliwości dysponowania środkami na rachunku VAT;
 • upraszcza stosowania podzielonej płatności dla faktoringu poprzez wprowadzenie dodatkowego sposobu uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej w sytuacji zmiany faktora;
 • znosi obowiązek drukowania raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych z kas rejestrujących online (w tym wirtualnych);
 • określa sposób korygowania transakcji rozliczonych w ramach OSS oraz IOSS, gdy podatnik nie korzysta już z procedur wprowadzonych tzw. pakietem e-commerce;
 • doprecyzowuje zasady stosowania przepisów dotyczących dostaw łańcuchowych do dostaw realizowanych przy użyciu interfejsu elektronicznego.

Z pełną treścią ustawy można zapoznać się pod tym linkiem.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right