Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Quick fixes przepisów o magazynach typu call off stock.

Głównym celem reformy określanej mianem Quick fixes jest harmonizacja i ujednolicenie na szczeblu unijnym rozwiązań stosowanych od dawna w wielu krajach Wspólnoty, w tym w Polsce.
Autor:
Beata Burdzińska
VAT Consultant

Do tej pory zasady dotyczące funkcjonowania m.in. magazynów call off stock stosowane w poszczególnych krajach członkowskich nie były bowiem jednolite, co w praktyce biznesowej wiązało się z istnieniem długiej listy wątpliwości po stronie podatników działających czasami w kilku różnych reżimach prawnych. Przyczyną był brak uregulowania tych kwestii na poziomie Dyrektywy. Począwszy od 1 stycznia 2020 roku sytuacja ta w końcu ulegnie zmianie i będzie to bez wątpienia zmiana na dobre.

Dlaczego działalność w ramach magazynu jest tak korzystna? Polska rzeczywistość

Magazyn konsygnacyjny to świetne rozwiązanie dla firm korzystających z obrotu międzynarodowego, szczególnie firm produkcyjnych, czy działających w branżach związanych z przetwórstwem. Dostarczane do magazynu towary są przedmiotem opodatkowania podatkiem VAT dopiero w momencie ich poboru z magazynu przez nabywcę i stanowią dla niego WNT. Posiadacz magazynu rozlicza podatek VAT niejako "w imieniu" spółki zagranicznej. Uproszczenia przewidziane dla zagranicznego dostawcy są wyjątkowo korzystne, jego działalność z krajowym nabywcą jest bowiem całkowicie niewidoczna dla polskiego fiskusa. Dostawca zarejestrowany w innym kraju członkowskim (nie w Polsce!) jest zwolniony z konieczności uzyskania numeru VAT w miejscu  położenia magazynu oraz nie ma obowiązku wykazania podatku VAT od przemieszczonego towaru. Jeśli towary po upływie 24 miesięcy nie zostaną pobrane, nabywca jest zobowiązany wykazać WNT w swojej deklaracji, tak jakby ono faktycznie wystąpiło, chyba że towary wrócą do kraju dostawcy.

Aktualna sytuacja

To, że zasady funkcjonowania magazynów call of stock nie były dotąd uregulowane na szczeblu unijnym powodowało, że poszczególne kraje członkowskie wprowadzały autonomiczne rozwiązania w tym zakresie - często całkowicie odmienne od swoich sąsiadów. Spójrzmy chociażby na moment rozpoznania obowiązku podatkowego w podatku VAT. Na gruncie uregulowań Polskich, nabywca rozpoznaje WNT w momencie poboru towarów z magazynu. Czeski właściciel magazynu konsygnacyjnego obowiązek podatku rozpozna wcześniej, a mianowicie w momencie wprowadzenia towarów do magazynu. Podobnie źródłem zaskoczenia dla zagranicznego dostawcy może być fakt, iż w Polsce towary przechowywane w magazynie nie mogą być następnie przedmiotem działalności handlowej nabywcy, gdyż wyłącza to możliwość zastosowania uproszczenia. Składowane towary mogą być następnie wykorzystywane wyłącznie dla celów produkcyjnych, bądź usługowych nabywcy.

Ujednolicone przepisy

Unifikacja reguł dotyczących magazynów konsygnacyjnych w Europie to jeszcze większe uproszczenie dla przedsiębiorców działających transgranicznie.

Co się zmieni?

  • towary dostarczane do magazynu call of stock będą mogły być wykorzystywane przez nabywcę w dowolny sposób, także dla potrzeb działalności handlowej;
  • skrócony do 12 miesięcy zostanie termin, w którym towary mogą przebywać w magazynie. Po upływie tego terminu dostawca nie skorzysta już z uproszczenia tzn. będzie zobowiązany do rozliczenia WDT w kraju, z którego towary wyjechały oraz odpowiednio WNT w kraju położenia magazynu;
  • dostawca uniknie obowiązku rozliczenia transakcji na zasadach ogólnych tylko jeśli wcześniej towary powrócą do kraju, z którego uprzednio zostały wywiezione (kraj przeznaczenia) oraz zostanie to odnotowane w ewidencji;
  • dodany zostanie nowy obowiązek w zakresie raportowania przemieszczeń do magazynu call of stock w ramach informacji podsumowującej, której nowy wzór jest również przewidziany w zmienionej Dyrektywie;
  • uregulowana zostanie sytuacja, w której pierwotnie wskazany nabywca zmieni się i w ciągu 12 miesięcy dojdzie do dostawy na rzecz innego przedsiębiorcy działającego na terytorium tego samego kraju - jeśli zmiana zostanie wykazana w ewidencji dostawcy, a warunki do zastosowania uproszczenia nadal będą spełnione, wówczas zagraniczny dostawca nie będzie musiał rejestrować się na potrzeb rozliczenia podatku VAT.

Co zmiany oznaczają w praktyce?

Dla przedsiębiorców zmiana przepisów wiąże się przede wszystkim z koniecznością dostosowania działalności gospodarczej do nowej rzeczywistości prawnej. Zmiany dotkną bowiem nie tylko rozliczenia. Konieczne będzie dostosowanie do zmian umów z kontrahentami oraz systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Niemniej jednak zmiany są pozytywne i z pewnością wpłyną na jeszcze większą popularność omawianego rozwiązania oraz na pewność i przejrzystość prawa.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right