skip to Main Content

Publikacje elektroniczne z niższą stawką VAT już w 2019?

2 października 2018 r. Rada ECOFIN przyjęła projekt zmian w Dyrektywie 2006/112/EC. Proponowane zmiany mają na celu umożliwić swobodę państwom członkowskim UE w podejmowaniu decyzji o obniżeniu stawek podatku VAT stosowanego dla publikacji elektronicznych (książek, gazet i czasopism) nawet do poziomu stawek stosowanych do publikacji w formie papierowej. Zaproponowane zmiany w Dyrektywie 2006/112/EC mają obowiązywać w ciągu 20 dni od dnia publikacji zmian w dzienniku urzędowym UE.

Jak wynika z komunikatu Ministerstwa Finansów, podjęło już ono odpowiednie prace w wyżej wymienionym zakresie. Zmiany te mają wejść w życie najszybciej jak to będzie możliwe i prawdopodobnie zaczną obowiązywać już na początku 2019 r.

Dla przypomnienia, obecnie w Polsce książki w wersji elektronicznej (e-booki, audiobooki) opodatkowane są stawką podatku VAT w wysokości 23%, natomiast książki papierowe stawką VAT w wysokości 5 %.

Z projektem zmian można zapoznać się tutaj: https://www.consilium.europa.eu/media/36517/st12622-en18.pdf


Gerard Goliasz

Tax Specialist

Back To Top