Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Rozstanie z CELINĄ

Z dniem 1 maja 2019 r. system obsługi zgłoszeń importowych CELINA został ostatecznie wygaszony. Od tego dnia wszystkie komunikaty przywozowe są obsługiwane wyłącznie przez system AIS/IMPORT (Automatyczny System Importu).
Autor:
Maciej Szeweńko
VAT Consultant

System AIS/IMPORT budowany był na gruncie przepisów Unijnego Kodeksu Celnego oraz przepisów wykonawczych. Stopniowo wdrażany był przez polską administrację celno-skarbową i funkcjonował obok systemu CELINA począwszy od 27 grudnia 2017 r. W okresie przejściowym przedsiębiorcy mieli możliwość przesyłania komunikatów importowych zarówno do dotychczas stosowanego systemu CELINA jak i do systemu AIS/IMPORT, jednak 1 maja 2019 r. system CELINA został ostatecznie wygaszony.

CO W ZAMIAN?

Celem uruchomienia nowego, scentralizowanego systemu AIS/INTRASTAT było dostosowanie narzędzi teleinformatycznych, którymi posługuje się administracja celna, do nowych przepisów unijnych oraz usprawnienie procesu obsługi zgłoszeń celnych. Jest on jednym z komponentów programu e-Cło i funkcjonuje w środowisku SISC.

Z punktu widzenia podatnika podatku od towarów i usług, najważniejsze funkcjonalności oferowane przez system to obsługa standardowych, uproszczonych i uzupełniających zgłoszeń celnych (ZCP) oraz powiadomień składanych w ramach wpisu do rejestru zgłaszającego (PWD).

Podatnicy korzystający z możliwości rozliczenia podatku VAT bezpośrednio w deklaracji podatkowej, tj. stosujących art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług również zobowiązani są do korzystania z systemu AIS/IMPORT przy dokonywaniu zgłoszeń. System dokonuje również automatycznego sprawdzenia ważności oświadczeń/zaświadczeń złożonych w organie celnym.

NOWY FORMAT KOMUNIKATU

Dotychczasowy komunikat Poświadczonego Zgłoszenia Celnego (PZC), będącego dokumentem celnym w rozumieniu ustawy o VAT, uprawniającym do odliczenia podatku naliczonego, zastąpiony został przez komunikat o nazwie ZC299 . Zmianie uległa również forma dokumentu, jednak dane w nim zawarte są tożsame z danymi z komunikatów PZC. Co istotne, zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów, w ewidencji VAT oraz pliku JPK-VAT jako numer dokumentu wskazywać należy numer MRN (Movement Reference Number) a nie numer zgłoszenia.

Praktyka pokaże jak dalece korzystna i zauważalna okaże się zmiana systemu z punktu widzenia podatnika.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right