skip to Main Content

Rozstanie z CELINĄ

Z dniem 1 maja 2019 r. system obsługi zgłoszeń importowych CELINA został ostatecznie wygaszony. Od tego dnia wszystkie komunikaty przywozowe są obsługiwane wyłącznie przez system AIS/IMPORT (Automatyczny System Importu).

System AIS/IMPORT budowany był na gruncie przepisów Unijnego Kodeksu Celnego oraz przepisów wykonawczych. Stopniowo wdrażany był przez polską administrację celno-skarbową i funkcjonował obok systemu CELINA począwszy od 27 grudnia 2017 r. W okresie przejściowym przedsiębiorcy mieli możliwość przesyłania komunikatów importowych zarówno do dotychczas stosowanego systemu CELINA jak i do systemu AIS/IMPORT, jednak 1 maja 2019 r. system CELINA został ostatecznie wygaszony.

CO W ZAMIAN?

Celem uruchomienia nowego, scentralizowanego systemu AIS/INTRASTAT było dostosowanie narzędzi teleinformatycznych, którymi posługuje się administracja celna, do nowych przepisów unijnych oraz usprawnienie procesu obsługi zgłoszeń celnych. Jest on jednym z komponentów programu e-Cło i funkcjonuje w środowisku SISC.

Z punktu widzenia podatnika podatku od towarów i usług, najważniejsze funkcjonalności oferowane przez system to obsługa standardowych, uproszczonych i uzupełniających zgłoszeń celnych (ZCP) oraz powiadomień składanych w ramach wpisu do rejestru zgłaszającego (PWD).

Podatnicy korzystający z możliwości rozliczenia podatku VAT bezpośrednio w deklaracji podatkowej, tj. stosujących art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług również zobowiązani są do korzystania z systemu AIS/IMPORT przy dokonywaniu zgłoszeń. System dokonuje również automatycznego sprawdzenia ważności oświadczeń/zaświadczeń złożonych w organie celnym.

NOWY FORMAT KOMUNIKATU

Dotychczasowy komunikat Poświadczonego Zgłoszenia Celnego (PZC), będącego dokumentem celnym w rozumieniu ustawy o VAT, uprawniającym do odliczenia podatku naliczonego, zastąpiony został przez komunikat o nazwie ZC299 . Zmianie uległa również forma dokumentu, jednak dane w nim zawarte są tożsame z danymi z komunikatów PZC. Co istotne, zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów, w ewidencji VAT oraz pliku JPK-VAT jako numer dokumentu wskazywać należy numer MRN (Movement Reference Number) a nie numer zgłoszenia.

Praktyka pokaże jak dalece korzystna i zauważalna okaże się zmiana systemu z punktu widzenia podatnika.

Maciej Szeweńko

VAT Consultant

Back To Top