Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

PIT – nowelizacja „Polskiego Ładu”

Od 10 marca 2022 roku obowiązuje nowelizacja tzw. „Polskiego Ładu”, która dotyczy przeniesienia treści rozporządzenia Ministerstwa Finansów z 7 stycznia br. w sprawie zaliczek do ustawy o PIT.
Autor:
Marta Michalik
Payroll Project Manager
Beata Bar
Payroll Manager

Przedłużenie terminu poboru zaliczki PIT

Ustawa z 24 lutego 2022 roku mówi o przedłużeniu terminu poboru zaliczki na podatek dochodowy dla pracowników, zleceniobiorców, emerytów i rencistów osiągających miesięczny przychód do kwoty 12 800 zł brutto.

W przypadku gdy pracodawca ma również podpisaną ze swoim pracownikiem umowę zlecenie to stosujemy ten limit dla każdego źródła przychodów odrębnie - 12 800 zł dla umowy o pracę oraz 12 800 zł dla umowy zlecenia.

Ważne! Ustawy nie stosujemy do umów o dzieło, kontraktów menedżerskich, Członków Rad Nadzorczych, Członków Zarządu z powołania ani do przedsiębiorców.

Do limitu przychodu  decydującego o stosowaniu powyższej ustawy wliczamy przychody, które podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej, czyli nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale również:

  • różnego rodzaju dodatki,
  • wynagrodzenie za nadgodziny,
  • premie,
  • nagrody,
  • ekwiwalenty za niewykorzystany urlop,
  • benefity (abonamenty medyczne i sportowe),
  • wynagrodzenie chorobowe.

Ustawy nie stosujemy do zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego - są to przychody
z innych źródeł.

Przepisy z ustawy są obligatoryjne dla podatników tj.: pracownicy, zleceniobiorcy, emeryci i renciści
i wskazują że wysokość zaliczki na PIT dla przychodów do 12 800 zł brutto miesięcznie powinna być pobierana w wysokości nie wyższej niż kwota zaliczki obliczanej na zasadach działających do 31 grudnia 2021 r.

W tym celu wysokość zaliczki podatkowej wyliczonej według zasad „Polskiego Ładu”, obowiązującego od 01.01.2022 roku, powinna być porównana z wysokością zaliczki podatkowej ustalonej na zasadach obowiązujących do końca 2021 roku.

Jeżeli ustalona w ten sposób zaliczka z 2022 roku okaże się wyższa, potrąceniu podlegać będzie wówczas podatek w niższej wysokości, czyli ten obliczony według zasad z 2021 r. Pozostała część podatku (tzw. nadwyżka zaliczki czyli różnica między zaliczką podatku z 2022 a 2021), wynikająca z nowych przepisów, ma być rozliczana w późniejszym terminie – gdy w jednym z kolejnych miesięcy podatnik zaczyna zyskiwać na „Polskim Ładzie” i zaliczka według zasad z 2022 roku okaże się być niższa od zaliczki liczonej według starych zasad z 2021 roku.

Taka sytuacja nastąpi w większości przypadków dopiero pod koniec roku, kiedy podatnik przekracza próg podatkowy,  który w 2022 roku został podwyższony z 85 525 zł do 120 000 zł.

Poniżej przedstawiamy przykładowe wyliczenia zaliczki podatku z zastosowaniem nowej ustawy dla umów o pracę i umów zleceń.

Przykład 1.  Umowa o pracę

Założenia do wyliczań są następujące: pracownik na umowie o pracę, zarabia miesięcznie wskazane w tabeli wynagrodzenie, ma koszty uzyskania przychodu 250 zł miesięcznie, ma złożony oświadczenie PIT-2 (czyli korzysta z ulgi podatkowej 425 zł miesięcznie), korzysta z ulgi dla klasy średniej oraz nie jest uczestnikiem PPK.

Miesięczna kwota wynagrodzenia (ETAT)Zaliczka podatku według 2021Zaliczka podatku według 2022M-czna różnica tzw. nadwyżka zaliczki do zapłacenia w terminie późniejszym
3 500,00193,0046,00                                                          -  
5 200,00329,00295,00                                                          -  
6 000,00393,00392,00                                                          -  
7 000,00472,00472,00                                                          -  
8 500,00592,00592,00                                                          -  
9 000,00632,00695,00                                                   63,00
10 000,00712,00915,00                                                203,00
11 000,00792,001 136,00                                                344,00
12 000,00    872,001 293,00                                                421,00
12 800,00935,001 410,00                                                475,00

Przykład 2. Umowa zlecenie

Założenia do wyliczań są następujące: umowa zlecenie – zleceniobiorca powyżej 26 r.ż., jedyny tytuł do ubezpieczenia, bez dobrowolnej składki chorobowej.

Miesięczna kwota wynagrodzenia (ZLECENIE)Zaliczka podatku według 2021Zaliczka podatku według 2022M-czna różnica tzw. nadwyżka zaliczki do zapłacenia w terminie późniejszym
1 000,0052,00121,00                                                   69,00
2 000,00104,00241,00                                                137,00
3 000,00156,00362,00                                                206,00
5 000,00260,00604,00                                                344,00
7 000,00363,00845,00                                                482,00
10 000,00519,001 207,00                                                688,00
12 800,00664,001 545,00                                                881,00

Uwaga! Należy pamiętać, że od lipca 2022 planowane są kolejne zmiany podatkowe, które zakładają uchylenie obowiązku podwójnego wyliczania zaliczek na podatek za 2022 rok. Tym samym uchylony zostanie mechanizm przedłużenia poboru zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 r.

W praktyce oznacza to, że przez kilka miesięcy podatnik otrzyma wyższe wynagrodzenie, jednak nagromadzona przez te miesiące niedopłata podatku (nadwyżka zaliczki) będzie musiała zostać rozliczona w rocznym zeznaniu podatkowym.

Ustawa jest stosowana automatycznie, ale podatnik ma prawo do złożenia rezygnacji z jej stosowania, czyli złożenia „Wniosku o nieprzedłużanie terminów poboru i przekazywania zaliczek na podatek dochodowy”

Oświadczenie PIT-2

Dodatkowe zmiany, które wprowadza nowelizacja „Polskiego Ładu”, dotyczą możliwości składania oświadczenia PIT-2 w ciągu roku. Do tej pory pracownik musiał złożyć oświadczenie PIT-2 przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym. Obecnie można je złożyć w dowolnym momencie w ciągu roku a Pracodawca będzie stosować odliczenie 1/12 kwoty wolnej od podatku (czyli obecnie 425 zł miesięcznie, a od 01.07.2022 roku, po wprowadzeniu planowanych zmian,  będzie to kwota 300 zł) najpóźniej  od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie.

Oświadczenie PIT-2 składa do pracodawcy także emeryt lub rencista, który złożył do ZUS wniosek
o niestosowanie kwoty wolnej (czyli wniosek EPD-18).

Wnioski PIT-2 złożone na dotychczasowych wzorach zachowują swoją ważność i podatnicy nie muszą składać ich ponownie.

Plik w formacie PDF do pobrania tutaj.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right