Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności.

W dniu 23 stycznia 2019 r. Komisja Europejska opublikowała projekt decyzji w sprawie upoważnienia Polski do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 226 Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.
Autor:
Maciej Szeweńko
VAT Consultant

Środkiem tym jest wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielnej płatności VAT w odniesieniu do dostaw niektórych towarów oraz świadczenia niektórych usług w sektorach szczególnie podatnych na oszustwa podatkowe. Wniosek w powyższym zakresie został złożony przez Polskę w maju 2018 r.

Mechanizm podzielnej płatności polega na deponowaniu kwot podstawy opodatkowania oraz podatku VAT na osobnych rachunkach bankowych. Kwota wpłacona przez klienta jest dzielona przez bank obsługujący rachunek, kwota netto przypisywana jest do rachunku podstawowego natomiast kwota odpowiadająca podatkowi VAT do specjalnego rachunku VAT. Podatnik pozostaje właścicielem środków zgromadzonych na rachunku VAT jednak ma do nich ograniczony dostęp. Może z nich korzystać jedynie w celu zapłaty zobowiązania podatkowego do urzędu skarbowego lub zapłaty podatku VAT wynikającego z faktur otrzymanych od swoich dostawców. Dobrowolne stosowanie mechanizmu podzielnej płatności jest w Polsce możliwe od 1 lipca 2018 r.

Konieczność wprowadzenia nowych regulacji argumentowano faktem, iż pomimo podjęcia przez Polskę licznych działań w celu zwalczania oszustw podatkowych, luka w VAT nadal wynosi ok. 25% (wg statystyk prowadzonych przez Komisję). Jednym z środków stanowiących próbę zwalczania oszustw w VAT było wprowadzenie odwrotnego obciążenia VAT na dostawę niektórych towarów (m. in. stali, złomu, złota, sprzętu elektronicznego), a także na świadczenie usług budowlanych przez podwykonawców.

Celem dalszego uszczelniania ww. wrażliwych obszarów Polskie Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielnej płatności VAT do dostaw określonych towarów i usług pomiędzy podatnikami w rozliczeniach prowadzonych za pośrednictwem elektronicznych przelewów bankowych. Integralną część wniosku stanowi załącznik, w którym wymienione zostały towary oraz usługi, które mogą zostać objęte zmianami. Oprócz wyżej wskazanych obszarów objętych dotychczas mechanizmem odwrotnego obciążenia znajdują się tam również m. in. paliwa, niektóre tworzywa sztuczne obrót częściami samochodowymi i motocyklowymi, węgiel oraz prawa do emisji gazów cieplarnianych.

Wniosek wraz z pozytywną rekomendacją Komisji Europejskiej przedłożony został Radzie Unii Europejskiej. Upoważnienie do zastosowania powyższego odstępstwa zostanie ograniczone czasowo i obowiązywać będzie od 1 marca 2019 r. do 28 lutego 2022 r.

Ministerstwo Finansów prowadzi prace legislacyjne nad zmianami w ustawie o podatku od towarów i usług z uwzględnieniem opisywanej decyzji derogacyjnej. Wkrótce powinny pojawić się pierwsze projekty nowych przepisów. Eksperci KR Group będą monitorować i na bieżąco informować o planowanych zmianach.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right