skip to Main Content

Numer EORI przepustką do wymiany handlowej z Wielką Brytanią

1 października Wydział Instrastat, Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie poinformował, że numery EORI nadane w Wielkiej Brytania będą ważne tylko do końca 2020 r.

Okres przejściowy pozwalający na prowadzeniu wymiany handlowej na obecnych zasadach obowiązuje do końca grudnia 2020 roku, czyli do momentu wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Zmiany od 2021

Od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy chcący kontynuować obrót towarowy z Wielką Brytanią będą zobowiązani dopełnić nowych formalności celnych. W praktyce oznacza to, że każdy przedsiębiorca planujący obrót towarów z państwami spoza Unii Europejskiej (tzw. państwami trzecimi) zobowiązany będzie do posiadania numeru EORI.

Czym jest numer EORI?

Numer EORI stanowi podstawę przy składaniu zgłoszeń oraz deklaracji, jak i również przy dokonywaniu wszelkich innych formalności przed organami celnymi.

Brak numeru = brak wymiany handlowej

Każdy przedsiębiorca chcący kontynuować wymianę handlową z Wielką Brytanią musi wystąpić o nadanie numeru EORI, jeżeli go nie posiada. Jak czytamy w komunikacie:

‘’Z dniem 1 stycznia 2021 r. numery EORI nadane w Wielkiej Brytanii (rozpoczynające się literami GB) zostaną unieważnione. Podmioty posiadające taki numer, zamierzające dalej prowadzić działalność podlegającą formalnościom celnym, muszą uzyskać nowy numer EORI  w jednym z krajów członkowskich UE.’

Klientów decydujących się na kontynuowanie obrotu towarowego z Wielką Brytanią, zachęcamy do kontaktu z ekspertami naszej firmy – KR Group wspiera w uzyskaniu polskiego numeru EORI, ważnego w całej UE.

Back To Top