Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Magazynowanie a stałe miejsce prowadzenia działalności w Polsce

Jeśli działalność zagranicznych spółek w Polsce sprowadza się do nabywania towarów, ich magazynowania oraz obróbki, a produkty te, po wykonaniu na nich prac, są wywożone na terytorium innego kraju, to usługi te nie generują stałego miejsca działalności w Polsce. 
Autor:
Joanna Kamola
VAT Manager

Powyższe stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 5 marca 2019 r. (0115-KDIT1-2.4012.8. 2019.1.AW).

Jest to ważna i przede wszystkim korzystna dla podatnika interpretacja w dyskusyjnej w ostatnich miesiącach kwestii stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, będącej pokłosiem  wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej  w sprawie C-605/12 – Welmory.

Od tego czasu polskie organy podatkowe dopuszczają się nadinterpretacji w zakresie oceny przesłanek, których spełnienie wiąże się z posiadaniem stałego miejsca prowadzenia działalności gosp. przez podmioty zagraniczne w Polsce, tj. kryterium stałości działalności i posiadania minimalnego zaplecza personalnego i technicznego. Coraz bardziej restrykcyjne podejście polskich organów w tym zakresie nierzadko skutkowało absurdalnym wręcz stanowiskiem, iż nawet znikoma działalność podmiotu zagranicznego w Polsce generowała stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium kraju. To z kolei rodziło nie mniej absurdalne konsekwencje w praktyce, jak chociażby trudności w ustaleniu adresu stałego miejsca prowadzenia działalności oraz odpowiednio -właściwości miejscowej urzędu skarbowego.

Przytoczona interpretacja prezentuje łagodniejsze i bardziej racjonalne podejście do tematu, co budzi nadzieję na pozytywną zmianę  w przyszłości. 

W omawianym przypadku organ zwrócił uwagę, że sam fakt korzystania z usług magazynowych oraz z usług na materiale powierzonym, nie przesądza automatycznie o posiadaniu stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce. Co więcej, rozstrzygnięcie to znajduje odzwierciedlenie w wyrokach sądów administracyjnych, które prezentują analogiczne stanowisko. Przykładem może tu być wyrok  WSA w Gliwicach z dnia 7 stycznia br., sygn. akt. III SA/Gl 912/18.

Wydaje się, że linia interpretacyjna i orzecznicza nieśmiało zmierza w dobrą stronę, niemniej wciąż brakuje jasno sprecyzowanej definicji stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, która pozwalałaby na wypracowanie jednolitej praktyki ze strony polskich organów podatkowych.

Tym samym należałoby zaapelować o odwoływanie się od interpretacji stwierdzających posiadane stałego miejsca opodatkowania w odniesieniu do w/w stanu faktycznego, aby nie zostawiać takich wadliwych interpretacji w obiegu prawnym i aby doprowadzić do ukształtowania się prawidłowej linii interpretacyjnej.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right